Rekrutacja

OGŁOSZENIE

Osoby, które otrzymały informację o przyjęciu dziecka do naszego przedszkola oraz potwierdziły wolę uczęszczania, proszone są o zapoznanie, wypełnienie i dostarczenie poniżej zamieszonych dokumentów do budynku głównego przy

ul. Czempiela 49 w Chorzowie:

Załącznik-nr-1a.OsobyUpowaznione

Załącznik-nr-1-do-Regulaminu1 (1)

Statut Przedszkola: http://przedszkole20.bip.chorzow.eu/index.php?kat=116012724844099168

Regulamin odpłatności w zakładce -> dla Rodziców

Rekrutacja do Przedszkola nr 20 w Chorzowie na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się 28.02.2022r., godz. 8:00

STRONA DLA RODZICÓW: Witryna kandydata (vulcan.net.pl)

Opis przebiegu wraz z kryteriami naboru znajdą Państwo pod załączonym linkiem:

Rekrutacja do chorzowskich przedszkoli i szkół – Chorzów informacje (mojchorzow.pl)

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego przedszkola: O nas – Przedszkole nr 20 Chorzów (p20chorzow.edu.pl)

 

Informujemy iż na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 25 marca 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVIN-19, listy osób PRZYJĘTYCH oraz NIEPRZYJĘTYCH w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola nr 20 w Chorzowie na rok szkolny podajemy do publicznej wiadomości także na stronie internetowej naszej placówki.