Rekrutacja

Rekrutacja do Przedszkola nr 20 w Chorzowie na rok szkolny 2023/2024

PO ETAPIE PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA:

Osoby, które otrzymały informację o przyjęciu dziecka do naszego przedszkola oraz potwierdziły wolę uczęszczania, proszone są o zapoznanie, wypełnienie i dostarczenie poniżej zamieszonych dokumentów do budynku głównego przy

ul. Czempiela 49 w Chorzowie:

 

Statut Przedszkola: http://przedszkole20.bip.chorzow.eu/index.php?kat=116012724844099168

Regulamin odpłatności w zakładce -> dla Rodziców