Kadra/Dyżury nauczycieli i specjalistów

I. Grupa Pszczółki

6:00-16:30

j. angielski

wtorek, czwartek 10:00-10:30

Wychowawczynie:Zobacz obraz źródłowy

Klaudia Stopyra

Natalia Kuczera

woźna oddziałowa

II. Żabki 

8:00-16:00

j. angielski

wtorek, czwartek 8:00-8:30

Wychowawczynie:Zobacz obraz źródłowy

Agata Maciszewska

Zofia Olender

woźna oddziałowa

III. Biedronki

7:30-15:00

j. angielski

wtorek, czwartek 8:30-9:00

Wychowawczynie:Zobacz obraz źródłowy

Weronika Langer

woźna oddziałowa

IV. Słoneczka 

7:30-14:30

j. angielski

wtorek, czwartek 9:00-9:30

Wychowawczynie:Zobacz obraz źródłowy

Marlena Jagieła

Jolanta Hańczak

woźna oddziałowa

V. Gwiazdeczki 

7:00-15:30

j. angielski

wtorek, czwartek 9:30-10:00

Wychowawczynie:Zobacz obraz źródłowy

Magdalena Gajda

Agnieszka Erbisz

woźna oddziałowa

VI. Motylki

– oddział zamiejscowy w SP18

6:00-16:00

j. angielski

wtorek, czwartek 10:45-11:15

Wychowawczynie:Zobacz obraz źródłowy

Sonia Kiełkowska

Gabriela Bednarczyk

woźna oddziałowa

Katecheta

Barbara Raj

Specjaliści

Logopeda Lidia Ciborska

Marlena Jagieła

Joanna Niesporek

Oligofrenopedagog,

Surdopedagog, Tyflopedagog

Pedagog specjalny

Ilona Łaskawska

Aurelia Pawlak

Psycholog Anna Foks

Terminy spotkań z rodziców z nauczycielami

rok szkolny 2022/2023

Prosimy o wcześniejsze uprzedzenie nauczycielki o chęci spotkania.

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień tygodnia

Godzina

1

Lidia Ciborska

Dyrektor, logopeda

Wg potrzeb

2

Marta Załoga

V-ce dyrektor

3

Gabriela Bednarczyk

WTOREK

15:00 – 16:00

4

Agnieszka Erbisz

ŚRODA

15:30 – 16:30

5

Anna Foks

Psycholog

ŚRODA

7:00 – 8:00

1x/dwa tygodnie

6

Magdalena Gajda

PONIEDZIAŁEK

15:30 – 16:30

7

Jolanta Hańczak

PONIEDZIAŁEK

16:00 – 17:00

8

Marlena Jagieła

Logopeda

ŚRODA

14:30 – 15:30

9

Sonia Kiełkowska

PONIEDZIAŁEK

14:00 – 15:00

10

Natalia Kuczera

CZWARTEK

11:30 – 12:30

11

Weronika Langer

ŚRODA

15:00 – 16:00

12

Ilona Łaskawska

Oligofrenopedagog

PONIEDZIAŁEK

15:00 – 16:00

1x/dwa tygodnie

13

Agata Maciszewska

ŚRODA

11:00 – 12:00

14

Joanna Niespoerek

Logopeda

CZWARTEK

15:00 – 16:00

1x/dwa tygodnie

15

Zofia Olender

CZWARTEK

10:30 – 11:30

16

Barbara Raj

Katechetka

WTOREK

9:30 – 10:30

17

Katarzyna Rydel

Anglistka

WTOREK

07:30 – 8:00

18

19

Stopyra Klaudia

Aurelia Pawlak

ŚRODA

PIĄTEK

11:30 – 12:30

14:30 – 15:30