Regulamin płatności

Zmiana stawki żywieniowej

Szanowni Rodzice !
Informujemy, że od 1 stycznia 2022r. we wszystkich placówkach w Chorzowie ulega zmianie stawka żywieniowa obowiązująca do tej pory w przedszkolu.

Zmiana wysokości stawki żywieniowej, w zależności od wyboru posiłku, wynosić będzie:

śniadanie – 3 zł

obiad – 4 zł

podwieczorek – 2 zł

Regulamin odpłatności obowiązujący od dnia 01/09/2019r.

2019 REGULAMIN ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE CZYTNIKI