Współpraca ze środowiskiem lokalnym

ROK SZKOLNY 2022/2023

Program organizowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie pt. „Klub zdrowego przedszkolaka” – program dla dzieci 5-6 letnich, który ma na celu wzbogacenie wiedzy dzieci z dzieci z dziedziny zdrowia, wykształcenia u nich postawy prozdrowotnej. W tym roku w programie bierze udział grupa Gwiazdeczki i Motylki.  Koordynatorem programu jest pani Agnieszka E., wychowawczyni gr. Gwiazdeczki.

 

 

 

Baner Wirusoochrona

#LekcjaHIGIENY #Wirusoochrona.

Wojewódzkiej Akcja informacyjno-edukacyjnej pn. „Wirusoochrona”. Akcja ma na celu wzmocnienie działań przeciwepidemicznych w przedszkolach i szkołach podstawowych poprzez przeprowadzenie zajęć profilaktycznych. Podczas zajęć dzieci przypomną sobie o  przestrzeganiu podstawowych zasad higieny oraz zwrócą uwagę na znaczącą rolę higieny w zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusów. Akcja odbywa się na terenie całego naszego przedszkola.

 

Ekologiczny konkurs organizowany przez Urząd Miasta Chorzów Wydział Usług Komunalnych na największą ilość zebranych zużytych baterii. Celem konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, rozwijanie wśród młodzieży właściwego wzorca zachowania i postaw sprzyjających dbałości o przyrodę poprzez zbieranie zużytych baterii – prosimy je wrzucać do specjalnego pojemnika znajdującego się w przedszkolu (ogromna bateria). Czas trwania zbiórki do 31/05/2023r. Zdobyliśmy w Roku Szkolnym 2020/2021 I miejsce, w Roku Szkolnym 2021/2022 II miejsce. Liczymy na dalsze sukcesy 🙂

 

„Światowy Dzień Mycia Rąk”. Celem wydarzenia jest uświadamianie roli mycia rąk u najmłodszych oraz zapobieganie chorobom wynikającym z nieprzestrzegania prawidłowej higieny. Poprzez gry i zabawy edukacyjne będziemy kształtować u dzieci zwyczaj stosowania higieny rąk w ciągu dnia. Dodatkowe działania uzupełniające program prowadzone w październiku 2022 w ramach obchodów Światowego Dnia Mycia Rąk.

„Mamo, tato, wolę wodę!”. Od wielu lat nasze przedszkole bierze udział w realizacji programu, który został zainicjowany przez firmę Żywiec Zdrój. Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie, zwrócenie uwagi na zagadnienia ochrony środowiska oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych i proekologicznych u najmłodszych. Realizacja programu w ciągu całego roku szkolnego w gr. Słoneczka, Biedronki, Żabki. Koordynatorem programu jest pani Zofia O.         

 

                                             

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli oraz od 2019 roku również dla szkół podstawowych (klasy I-III) poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś. Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. Akcja objęła swoim zasięgiem już ponad 6,5 miliona dzieci. W Roku Szkolnym 2022/2023 program będzie realizowany w grupach Żabki i Pszczółki.

 

 

 

 

 

                                                                   

  

 

XXIII Edycja akcji pt. „Góra grosza”. Od wielu lat nasze przedszkole wspiera Towarzystwo Nasz Dom w pomocy dzieciom z różnych form pieczy zastępczej. Dzięki zbiórce monet na terenie przedszkola przyczyniamy się do zbierania funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. Dziękujemy za dotychczasowy udział  i serdecznie zapraszamy do dalszego działania. Będziemy przyjmować monety w czasie trwania akcji.