Programy i akcje

ROK SZKOLNY 2021/2022

Program organizowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie pt. „Klub zdrowego przedszkolaka” – program dla dzieci 5-6 letnich, który ma na celu wzbogacenie wiedzy dzieci z dzieci z dziedziny zdrowia, wykształcenia u nich postawy prozdrowotnej. W tym roku w programie bierze udział grupa Misie. Koordynatorem programu jest Pani Agnieszka, wychowawczyni gr, Misie.

Ekologiczny konkurs organizowany przez Urząd Miasta Chorzów Wydział Usług Komunalnych na największą ilość zebranych zużytych baterii. Celem konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, rozwijanie wśród młodzieży właściwego wzorca zachowania i postaw sprzyjających dbałości o przyrodę poprzez zbieranie zużytych baterii – prosimy je wrzucać do specjalnego pojemnika znajdującego się przy wejściu do przedszkola (ogromna bateria). Czas trwania zbiórki do 31/05/2022r.

„Światowy Dzień Mycia Rąk”. Celem wydarzenia jest uświadamianie roli mycia rąk u najmłodszych oraz zapobieganie chorobom wynikającym z nieprzestrzegania prawidłowej higieny. Poprzez gry i zabawy edukacyjne będziemy kształtować u dzieci zwyczaj stosowania higieny rąk w ciągu dnia. Dodatkowe działania uzupełniające program prowadzone w październiku 2021 w ramach obchodów Światowego Dnia Mycia Rąk.

„Mamo, tato, wolę wodę!”. Od wielu lat nasze przedszkole bierze udział w realizacji programu, który został zainicjowany przez firmę Żywiec Zdrój. Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie, zwrócenie uwagi na zagadnienia ochrony środowiska oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych i proekologicznych u najmłodszych. Realizacja programu w ciągu całego roku szkolnego w gr. Motylki.

XXII Edycja akcji pt. „Góra grosza”. Od wielu lat nasze przedszkole wspiera Towarzystwo Nasz Dom w pomocy dzieciom z różnych form pieczy zastępczej. Dzięki zbiórce monet na terenie przedszkola przyczyniamy się do zbierania funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. Dziękujemy za dotychczasowy udział i serdecznie zapraszamy do dalszego działania. Będziemy przyjmować monety w czasie trwania akcji.

Zbiórka rzeczy dla zwierząt ze Stowarzyszenia Przyjaciół Bezpańskich Zwierząt „Cichy kąt” w Tarnowskich Górach. Od kilku lat wspieramy działalność schroniska poprzez organizacje zbiórki w postaci starych koców, misek, karmy czy zabawek. W okresie zimowym psiaki najbardziej ucieszą się z kocyków i ręczników, które zapewnią im ciepło w chłodne wieczory.