Zajęcia dodatkowe

Wszystkie zajęcia odbywają się nieodpłatnie

Język angielski – w naszym przedszkolu wprowadzamy dzieci w świat języka angielskiego w sposób naturalny, ponieważ mamy świadomość iż umiejętność posługiwania się tym językiem zdecydowanie ułatwi im funkcjonowanie w codziennym życiu oraz na późniejszych etapach edukacyjnych. Zajęcia odbywają się we wszystkich grupach wiekowych dwa razy w tygodniu, w korelacji z pozostałymi obszarami edukacyjnymi (podstawa programowa wychowania przedszkolnego).

Rytmika – celem zajęć jest wychowanie ogólne, rozwijające dziecko pod względem muzycznym jednocześnie spełniając potrzebę ruchu i aktywności dziecka w wieku przedszkolnym. Łączy w sobie taniec, śpiew, grę na instrumentach oraz improwizację ruchową do melodii. Dziecko biorące regularnie udział w zajęciach rytmicznych staje się bardziej wrażliwe na otaczające dźwięki, melodię, na sztukę, aktywne ruchowo oraz sprawne fizycznie.

Gimnastyka korekcyjna – sprzyjania utrzymaniu sprawności fizycznej oraz zaspakajaniu naturalnej aktywności ruchowej dziecka w wieku przedszkolnym. Dodatkowo ma na celu likwidację lub zahamowanie ewentualnego, dalszego rozwoju wad postawy. Podczas zajęć gimnastycznych dzieci poznają prawidłowy sposób wykonywania ćwiczeń, mają możliwość korzystania z różnorodnych przyborów sportowych oraz kształtują świadomość własnego ciała.

Kółko szachowe (połączone z nauką gier) – nauka gry w szachy doskonali umiejętności matematyczne, poprawia koncentracje, cierpliwość i opanowanie. Szachy oraz różnorodne gry planszowe sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi dziecka, kształtują m. in. umiejętności będące podstawą do nauki programowania.