Język Angielski

 Język Angielskiegi

Harmonogram zajęć z J. angielskiego 

Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki.

WTOREK

Pszczółki 9:30-10:00

Żabki 7:30-8:00

Biedronki 8:30-9:00

Słoneczka 8:00-8:30

Tygryski 9:00-9:30

CZWARTEK

Pszczółki 9:00-9:30

Żabki 9:30-10:00

Biedronki 8:30-9:00

Słoneczka 7:30-8:00

Tygryski 8:00-8:30