Programy i innowacje

Przedszkole pracuje w oparciu o:

 • Ustawę Prawo Oświatowe
 • Podstawę programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Statut Przedszkola nr 20, określający obowiązki naszej społeczności przedszkolnej, wychowanków, rodziców, nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych
 • Konwencję o Prawach Dziecka

W pracy pedagogicznej wykorzystujemy następujące programy:

 • Program wychowania przedszkolnego – „Planeta dzieci” autorstwa Jolanty Wasilewskiej, wyd. WSiP, wydanie I, Warszawa 2019
 • Program nauczania j. angielskiego-wychowanie przedszkolne autorstwa Magdaleny Appel, Joanny Zarańskiej, Ewy Piotrowskiej
 • Program Adaptacji wstępnej dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola „Będę przedszkolakiem” – opracowany przez dyr. Lidię Ciborską oraz naucz. Gabrielę Bednarczyk
 • Program w oparciu o innowację pedagogiczną pt. „ Terapeutyczno -stymulacyjne działania dla kształtowania poprawnej mowy dziecka”
 • Program rytmiki w przedszkolu autorstwa M. Pala –Zdeb
 • Autorski program gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej dla przedszkola opracowany przez wychowawcę Danutę Gumińską
 • Program oparty o innowację z zakresu matematyki p.t. Program rozwijania uzdolnień matematycznych dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego oraz w pierwszym roku nauki szkolnej
 • Program nauczania religii dla przedszkola autorstwa ks. Władysława Kubik, s. Teresy Biłyk, Teresy Czarneckiej

Stosujemy interesujące i rozwijające metody:

 • Pedagogika zabawy wg Klanzy
 • Wprowadzenie w świat pisma wg Ireny Majchrzak
 • Drama
 • Aktywizacja muzyczno – taneczna wg Bati Straus
 • Zabawy muzyczno – ruchowe wg Carla Orfa
 • Dziecięca matematyka wspomagająca rozwój umysłowy wg Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej
 • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Metoda Dobrego Startu
 • Gry planszowe