O Nas

Nasze przedszkole funkcjonuje od 1984r. Mieści się w spokojnej dzielnicy. Niewątpliwie dużym atutem jest własny, przestronny ogród, który umożliwia zajęcia na świeżym powietrzu w bezpiecznych warunkach. Przedszkole dysponuje sześcioma oddziałami. W budynku przedszkola znajduje się pięć oddziałów. Jeden oddział mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi oddalony ok. 500m od głównej siedziby przedszkola. Sale są wyposażone w bogatą bazę dydaktyczną, która jest stale uzupełniana. Odziały działają w godzinach od 6:00 do 16:00. Zaopatrzone w zabawki oraz sprzęt wspierający harmonijny rozwój, umożliwiający rozwijanie zainteresowań, zdolności oraz pozwalający na wyrównywanie szans edukacyjnych naszych wychowanków we wszystkich obszarach.

  • W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra nauczycieli pracująca metodami aktywizującymi, posiadająca doświadczenie oraz zamiłowanie do pracy z dziećmi. Nauczycielki dążą do uzyskania jak najlepszych kwalifikacji biorąc udział w licznych formach doskonalenia zawodowego, dzieląc się zdobytą wiedzą oraz przekładając ją na pracę z przedszkolakami.
  • Jesteśmy placówką prorodzinną. Cenimy sobie współpracę ze środowiskiem rodzinnym naszych wychowanków. Staramy się organizować liczne akcje oraz konkursy, w które może się zaangażować cała rodzina. Są to m. in.: tematyczne dni okazjonalne, „Konkurs na wiersz o grupie”, „Bal karnawałowy”, akcja „Rodzinne czytanie”, „Konkurs recytatorski”, „Książka kucharska zdrowego żywienia”, „Konkurs na najpyszniejsze ciasto”, „Piknik Rodzinny”, „Uroczystość Dnia Babci i Dziadka”.
  • Biorąc pod uwagę ciekawość świata, którą kierują się dzieci w jego poznawaniu, oraz by realizować podstawę programową poszerzając naszą ofertę edukacyjną, ściśle współpracujemy ze środowiskiem lokalnym. Umiejscowienie budynku pozwala na spacery z dziećmi np. na miejscowy targ, do zegarmistrza, lekarza, dentysty, fryzjera co pozwala dzieciom na empiryczne poznawanie świata.
  • W czasie trwania roku szkolnego bierzemy udział w imprezach i konkursach organizowanych przez inne przedszkola oraz przez domy kultury, na których dzieci osiągają sukcesy i zdobywają nowe doświadczenia. Na terenie przedszkola organizujemy również spotkania z ciekawymi osobami, np. spotkanie z Górnikiem, odwiedziny Św. Mikołaja, wizyta muzyków, wizyta Policji oraz Straży Miejskiej.
  • Stwarzamy możliwości rozbudzania u wychowanków zamiłowań do czytania poprzez działalność „Przedszkolnej biblioteki” oraz poprzez „Rodzinne czytanie w P20”. Odbywają się również zajęcia dodatkowe takie jak rytmika, nauka szachów, zajęcia kulinarne. Organizujemy szkolenia i warsztaty dla rodziców prowadzone przez specjalistów.
  • Kuchnia zapewnia zdrowe, smaczne posiłki przygotowywane zgodnie z najnowszymi zasadami żywienia, niejednokrotnie starając się serwować nowości kulinarne odpowiadające wymaganiom smakowym dziecka w wieku przedszkolnym.
  • Nasze przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców oraz tworzy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami kierując się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi. Współpracujemy ze specjalistami z poradni psychologiczno – pedagogicznej. Nasi absolwenci to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne i gotowe do podjęcia dalszej nauki w klasie I szkoły podstawowej.

ZAPRASZAM SERDECZNIE

Lidia Ciborska

Dyrektor Przedszkola nr 20