Aktualności

Prosimy o aktualizowanie danych zawartych w deklaracji woli

Prosimy o aktualizowanie danych zawartych w deklaracji woli oraz wykazie osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola. Godziny pobytu dziecka są zanotowane według deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego składanej w lutym 2022. W przypadku dzieci nowoprzyjętych dane na podstawie tych zamieszczonych w deklaracji woli.

W przypadku chęci zmiany wariantu można tego dokonać na miesiąc następny informując do połowy miesiąca poprzedzającego.

Bardzo ważnym jest by informowali Państwo o wszelkich alergiach oraz dolegliwościach zdrowotnych dzieci. Zdiagnozowanych przez lekarzy.

Witamy nowych członków naszej przedszkolnej społeczności – nowo przyjęte dzieci i ich rodziców!

 

 

Adaptacja dziecka w przedszkolu

Każdemu z nas zależy na tym, by dziecko czuło się w przedszkolu dobrze, bezpiecznie i komfortowo. Jeśli pozytywnie nastawimy dziecko do nowego etapu w życiu, sami będziemy mieli lepsze samopoczucie, obserwując jak bardzo cieszy się ono na myśl o nowym dniu w przedszkolu, spotkaniu z rówieśnikami i nauczycielami. Dzięki temu nauczymy malucha również samodzielności i damy mu możliwość szerszego poznania świata.
Aby pobyt w przedszkolu stał się dla dziecka łatwiejszy, już teraz należy zachęcać i motywować dziecko do :

  • samodzielnego ubierania się w to, co nie stanowi dla dziecka problemu,
  • zapinania guzików, wkładania butów i zapinania bucików na „rzepy”, ewentualnie motywować dziecko do rozpoczęcia podstaw nauki wiązania sznurowadeł,
  • korzystania z sedesu, używania papieru toaletowego,
  • wycierania noska w chusteczkę,
  • samodzielnego mycia rączek,
  • rysowania kredkami, farbami, zabaw plasteliną, modeliną,
  • spacerowania i nie używania wózka,
  • spożywania posiłków samodzielnie.

Gdyby dziecko miało w przedszkolu problemy ze spożywaniem posiłków, przebieraniem się, załatwianiem potrzeb fizjologicznych, itp., otrzyma pomoc w każdej z tych dziedzin. Powyższe uwagi wypływają z troski o dzieci, dbania o ich bezpieczeństwo, z doświadczenia w pracy z dziećmi. Mamy nadzieję, że będą one pomocne dla Państwa.
Jak ułatwić dziecku moment rozstania z rodzicem?

Pomocne linki „ADAPTACJA DZIECKA W PRZEDSZKOLU”

Artykuły dotyczące okresu adaptacyjnego, autorstwa Ewy Zielnińskiej:

7.pdf (ore.edu.pl)

6.pdf (ore.edu.pl)

Pomocna literatura:

8 książek, które pomogą w adaptacji przedszkolnej (dziecisawazne.pl)

Przedszkole nr 20 otrzymało w 2021 r. dofinansowanie

Przedszkole nr 20 otrzymało w 2021 r. dofinansowanie na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania w latach 2021-2025 organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych (Dz.U. z 2021 r poz. 1675).

Wysokość wsparcia finansowego wynosi 3 000,00 zł przy wkładzie własnym Miasta Chorzów w wysokości 750,00 zł łączna kwota dotacji wynosi 3 750,00 zł.

#NarodowyProgramRozwojuCzytelnictwa2.0, #MinisterstwoKulturyDziedzictwaNarodowegoiSportu #MinisterstwoEdukacjiiNauki
#UrządMiastaChorzów