Biblioteczka Przedszkolna

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI PRZEDSZKOLNEJ DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA NR 20 W CHORZOWIE

1. Każdy wypożyczający zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem biblioteki i ściśle go przestrzegać.

2. Z biblioteki przedszkolnej mogą korzystać przedszkolaki wraz z rodzicami.

3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

4. Korzystający z biblioteki wpisuje się do zeszytu wypożyczanych książek – wpisuje swoje imię i nazwisko, numer katalogowy książki, datę wypożyczenia oraz podpisuje się.

5. Czytelnik jest zobowiązany do szanowania książek będących własnością biblioteki przedszkola. Powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem i zauważone szkody zgłosić opiekunowi biblioteki.

6. Czytelnik, który zniszczy lub zgubi wypożyczoną książkę, może zwrócić inną przydatną w bibliotece przedszkolnej.

7. Jednorazowo można wypożyczyć 1-2 książki na okres nie dłuższy niż dwa tygodnie.

8. Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić przed zakończeniem roku przedszkolnego.

9.Książki będą wypożyczane co drugi piątek każdego miesiąca.

Odpowiedzialnymi za bibliotekę są wychowawcy poszczególnych grup. Osobą koordynującą jest nauczycielka Gabriela Bednarczyk.