26. Międzynarodowy Festiwal Rysowania w Zabrzu – 2 czerwca 2023

Międzynarodowy Festiwal Rysowania w Zabrzu to otwarty konkurs rysowania z natury, w którym mogą uczestniczyć i uczestniczą osoby od lat 2 do lat 100. W każdej edycji festiwalu udział brało około tysiąca osób, a były i takie edycje, w których liczba uczestników wynosiła tysiąc dwustu. Festiwal odbywa się w największej hali sportowej Zabrza w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy J. Matejki 6.

Zadaniem uczestników podzielonych na osiem kategorii wiekowych, każdorazowo jest wykonanie rysunku postaci ludzkiej z natury
w dowolnej technice rysunkowej, na wybranym prze uczestnika podobraziu i formacie. Rysującym pozują ucharakteryzowani tematycznie modele z zaprzyjaźnionych zabrzańskich szkół. Pracy twórczej uczestników festiwalu towarzyszy grana na żywo muzyka.

Każda edycja festiwalu ma swój temat np. „Teatr”, „Europa – nasz wspólny dom”, „Śląsk węglem rysowany”, „95 lat Zabrza”, „100 odcieni Zabrza”. W bieżącym roku tematem przewodnim 26 Międzynarodowego Festiwalu  są „Ikony”. Rok 2023 jest rokiem setnych urodzin wybitnego malarza, rysownika i scenografa, mistrza współczesnych ikon Jerzego Nowosielskiego, dla którego twórczość to nieustanne balansowanie pomiędzy sacrum a profanum w poszukiwaniu mistycyzmu w życiu codziennym. Podążając śladami mistrza zachęcamy uczestników festiwalu do wyrysowania swoich ikon inspirowanych tradycją, historią oraz kulturą.

Chęć skonfrontowania własnych umiejętności, indywidualnej ekspresji z innymi uczestnikami festiwalu, spontaniczność wypowiedzi, użycie bogatych środków plastycznego wyrazu, kreacja i indywidualny styl sprawiają, że atmosfera tego artystycznego spotkania jest niepowtarzalna, a rysunki, które tu powstają niezwykłe.

Prace festiwalowe są oceniane przez jurorów – rektora i nauczycieli akademickich katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. Jury przyznaje nagrodę główną – Grand Prix oraz pierwsze, drugie, trzecie nagrody w każdej kategorii wiekowej, a także wyróżnienia.

Jesienią odbywa się wernisaż wystawy prac powstałych na festiwalu, podczas którego następuje wręczenie nagród. Prezentowana wystawa świadczy o wysokim poziomie i różnorodności prac.

Każdy Międzynarodowy Festiwal Rysowania w Zabrzu to Święto Rysunku, które na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń kulturalnych na Śląsku. Potwierdzaniem tego jest cytat Prezydent miasta Zabrze Pani dr Małgorzaty Mańki – Szulik: „Zabrze na ten dzień staje się światową stolicą rysunku”.
(6) Międzynarodowy Festiwal Rysowania w Zabrzu – official | Zabrze | Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100079605830709
(6) Międzynarodowy Festiwal Rysowania w Zabrzu | Zabrze | Facebook
https://www.facebook.com/MFR.ZABRZE

MFR W ZABRZU – Zespół Szkół nr 18 (zabrze.pl)

https://zs18.zabrze.pl/mfr-w-zabrzu/?fbclid=IwAR1ad6eQJh0Ui9rwXf3FVDDos2Qr9rjZE12Kz5X57sB6zt4gUnRW6smYdms
KONTAKT
Z ORGANIZATOREM:

Dyr. Wojciech Werner +48 662 014 848
Zespół Szkół nr 18
Liceum Sztuk Plastycznych

ul. K. Sitki 55 / 41-810 Zabrze
tel. (32) 275 02 85
fax (32) 275 03 13
e-mail: sekretariat@zs18.zabrze.pl