Przedszkole 20 w Chorzowie


Zajęcia

Email
alt alt alt
alt alt alt

Szanowni Rodzice

Nasze przedszkole umożliwia wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.

Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, działają metodami aktywnymi.
Nasi pedagodzy realizują następujące innowacje : 


- "Terapeutyczno- stymulacyjne działania dla kształtowania poprawnej wymowy dziecka" zespół LOGOS- na tej innowacji oparte są zajęcia logopedyczne;

- " Oddział innowacyjny z rozszerzonym programem edukacji matematycznej i plastycznej w zakresie wspomagania dzieci w rozwoju uzdolnień matematycznych" prof. E. Gruszczyk- Kolczyńska

- "Hello! Czyli powitanie z językiem angielskim" mgr Monika Jachowska


Dzieci mają możliwość uczestnictwa w:

* imprezach sportowych
* konkursach wiedzy
* występach artystycznych, muzycznych, teatralnych, tanecznych, plastycznych o zasięgu miejskim, lokalnym

Organizujemy imprezy okolicznościowe:
* pasowanie na przedszkolaka
* spotkanie z policjantem
* spotkanie z górnikiem
* spotkanie z Mikołajem
* uroczystości wigilijne w grupach przedszkolnych
* Dzień Babci i Dziadka
* bal karnawałowy
* Dzień Matki i Ojca
* festyny rodzinne
* wycieczki
* zajęcia otwarte dla rodziców
* realizujemy program adaptacyjny dla dzieci nowoprzyjętych do przedszkola


Współpracujemy z:

* Szkołą Podstawową
* Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
* biblioteką
* Domem Kultury

Nasze przedszkole:

* zapewnia dzieciom opiekę, bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne
* wspiera działanie wychowawcze i edukacyjne rodziców
* tworzy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami
* kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi
normami społecznymi i moralnymi

Przedszkole jest czynne w godz. 6.00 do 16.00. W przedszkolu znajdują się 5 oddziałów: Gwiazdeczki, Słoneczka, Żabki, Biedronki i Motylki.

Prowadzimy zajęcia:

* rytmiczno-umuzykalniające
* plastyczno-techniczne
* naukę języka angielskiego metodą zabawową
* gimnastykę korekcyjną oraz zajęcia logopedyczne
* katechezę dla 4-ro, 5-cio i 6-cio latków

6.00-8:30 Przyprowadzanie dzieci do przedszkola.

Zabawy w kącikach zainteresowań, rozmowy indywidualne i grupowe na temat dowolny i określony, gry planszowe i gry dydaktyczne: puzzle, układanki, mozaiki, rysowanie dowolne, zabawy konstrukcyjne klockami.

Praca indywidualna: zabawy logopedyczne, ćwiczenia ortofoniczne rozwijające narządy mowy, gimnastyka buzi i języka, praca wyrównawcza, zestaw ćwiczeń porannych, zabawy rytmiczno-ruchowe przy muzyce, sprawdzenie obecności, zabiegi higieniczne przed śniadaniem.

9.00-9.30 Śniadanie

9.30-12.00
Zajęcia zintegrowane, zorganizowane z całą grupą, w małych zespołach i indywidualnie. Wycieczki i spacery. Zabawy dydaktyczne, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym. Działalność podejmowana z własnej inicjatywy dzieci. Zabiegi higieniczne przed obiadem.

12.00-12.30 Obiad

12.30-13.00
Zabawy konstrukcyjne klockami, zabawy w kąciku zainteresowań, gry planszowe, dydaktyczne. Rysowanie, malowanie. Działalność podejmowana z inicjatywy dzieci. Uzupełnianie zadań dydaktycznych w podręcznikach. Rozmowy indywidualne i grupowe.

alt Zabawy logopedyczne, ćwiczenia ortofoniczne rozwijające narządy mowy. Przygotowanie do podwieczorku.

13:00 -13:15   Podwieczorek

13:15-14:00  W poniedziałki i wtorki język angieslki

13:15-16:00 Zabawy według zainteresowań dzieci, wyjścia na podwórko lub do "Piłeczkowa". Pożegnanie.