Dziękujemy wszystkich, którzy wspomogli akcję!

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Śmiało rozmawiajmy dla dobra dzieci” – organizowany w celu edukacji rodziców i nauczycieli w zakresie przyczyn, przebiegu i pielęgnowania dolegliwości wieku przedszkolnego oraz uświadomienie im, że dolegliwości te nie wynikają z zaniedbań w domu albo przedszkolu, ale są naturalnym etapem rozwoju dziecka i nie powinny być tematem tabu. Program realizowany do grudnia 2018r.

 

Program organizowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie pt. „Klub Zdrowego Przedszkolaka” – działania mają na celu wzbogacenie wiedzy dzieci z dziedziny zdrowia, wykształcenie u nich postawy prozdrowotnej, nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno – zdrowotnych. Program realizowany przez cały rok szkolny w grupie Motylki i Misie.

Ekologiczny konkurs organizowany przez Urząd Miasta Chorzów Wydział Usług Komunalnych na największą ilość zebranych zużytych baterii. Celem konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, rozwijanie wśród młodzieży właściwego wzorca zachowań i postaw sprzyjających dbałości o przyrodę poprzez zbieranie zużytych baterii – prosimy je wrzucać do specjalnego pojemnika znajdującego się przy wejściu do przedszkola (ogromna bateria). Czas trwania zbiórki do 31/05.2019r.

„Światowy Dzień Mycia Rąk” – lekcje higieny przy współpracy z rodzicem –  panią Blanką T. mamą dziecka z gr. Gwiazdeczek oraz wsparciu firmy Unilever. Celem wydarzenia jest uświadamianie roli mycia rąk u najmłodszych oraz zapobieganie chorobom wynikającym z nieprzestrzegania prawidłowej higieny. Poprzez gry i zabawy edukacyjne będziemy kształtować u dzieci zwyczaj stosowania higieny rąk w ciągu dnia. Zajęcia prowadzone w październiku 2018.

„Mamo, tato, wolę wodę!”. Od wielu lat nasze przedszkole bierze udział w realizacji programu, który został zainicjowany przez firmę Żywiec Zdrój. Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie, zwrócenie uwagi na zagadnienia ochrony środowiska oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych i proekologicznych u najmłodszych. Realizacja programu w ciągu całego roku szkolnego.

VII edycja warsztatów prozdrowotnych „Akademia Zdrowego Uśmiechu” mających na celu propagowanie prawidłowej higieny jamy ustnej wśród dzieci oraz adaptację do wizyt w gabinecie stomatologicznym. Warsztaty odbywają się w formie zabawy z Dinusiem i połączone są z prezentacją multimedialną. Podczas spotkania przeprowadzone zostanie wstępne badanie stanu uzębienia dzieci. Udział wymaga zgody rodzica. Otrzyma on diagram z oznaczonymi zębami wymagającymi kontroli lekarskiej. Zajęcia zaplanowane na 11/03/2018r.

XIX Edycja akcji pt. „Góra grosza”. Od wielu lat nasze przedszkole wspiera Towarzystwo Nasz Dom w pomocy dzieciom z różnych form pieczy zastępczej. Dzięki zbiórce monet na terenie przedszkola przyczyniamy się do zbierania funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. Dziękujemy za dotychczasowy udział i serdecznie zapraszamy do dalszego działania. Będziemy przyjmować monety w czasie trwania akcji, tj. 26/11/18r. – 02/01/2019r.

Zbiórka rzeczy dla zwierząt ze Stowarzyszenia Przyjaciół Bezpańskich Zwierząt „Cichy kąt” w Tarnowskich Górach. Od kilku lat wspieramy działalność schroniska poprzez organizacje zbiórki w postaci starych koców, misek, karmy czy zabawek. Dziękujemy za dotychczasowy udział i serdecznie zachęcamy do dalszej pomocy.

Zbieramy plastikowe nakrętki. W ten sposób wspieramy akcję organizowaną przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nakle Śląskim, przyczyniając się do pomocy w zakupie wózków inwalidzkich dla osób niepełnoprawnych.