ROK SZKOLNY 2019/2020

Pani Gabrysia – wychowawczyni gr. Słoneczka zorganizowała zbiórkę pluszaków z okazji Mikołajek dla Domu Dziecka w Piekarach Śląskich. Po otrzymaniu informacji o bieżących potrzebach w/w placówki akcja będzie wznowiona. Serdecznie zachęcamy do pomocy w spełnianiu marzeń dzieci! Razem możemy więcej! #RazemNaŚwięta

Bierzemy udział w ogólnopolskim programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Koordynatorem akcji jest Marta Załoga. Informacje dla Rodziców znajdą Państwo klikając w link: https://przyjacielenatury.pl/o-programie-2/

Nasze Przedszkole, w Roku Szkolnym 2019/2020 bierze udział w Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej pt. „Dzieci Uczą Rodziców”. Organizatorem akcji jest Centrum Rozwoju Lokalnego, objętą honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Celem akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa najmłodszych, wsparcie procesu edukacji poprzez wykorzystanie kreatywnych form przekazywania wiedzy  oraz zachęcenie do rozmowy z rodzicami na tematy będące przedmiotem akcji.

Wszelkie zdjęcia i informacje dokumentujące przeprowadzenie zajęć będą zamieszczane w zakładce ‚Dla Rodziców”-> #DzieciUcząRodziców

Program organizowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie pt. „Klub Zdrowego Przedszkolaka” – działania mają na celu wzbogacenie wiedzy dzieci z dziedziny zdrowia, wykształcenie u nich postawy prozdrowotnej, nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno – zdrowotnych. Program realizowany przez cały rok szkolny w grupie Motylki, Gwiazdeczki i Żabki.

Ekologiczny konkurs organizowany przez Urząd Miasta Chorzów Wydział Usług Komunalnych na największą ilość zebranych zużytych baterii. Celem konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, rozwijanie wśród młodzieży właściwego wzorca zachowań i postaw sprzyjających dbałości o przyrodę poprzez zbieranie zużytych baterii – prosimy je wrzucać do specjalnego pojemnika znajdującego się przy wejściu do przedszkola (ogromna bateria). Czas trwania zbiórki do 31/05/2020r.

„Światowy Dzień Mycia Rąk”. Celem wydarzenia jest uświadamianie roli mycia rąk u najmłodszych oraz zapobieganie chorobom wynikającym z nieprzestrzegania prawidłowej higieny. Poprzez gry i zabawy edukacyjne będziemy kształtować u dzieci zwyczaj stosowania higieny rąk w ciągu dnia. Zajęcia prowadzone w październiku 2019.

„Mamo, tato, wolę wodę!”. Od wielu lat nasze przedszkole bierze udział w realizacji programu, który został zainicjowany przez firmę Żywiec Zdrój. Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie, zwrócenie uwagi na zagadnienia ochrony środowiska oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych i proekologicznych u najmłodszych. Realizacja programu w ciągu całego roku szkolnego. Koordynatorem akcji jest Pani Zosia, wychowawca gr. MISIE

VIII edycja warsztatów prozdrowotnych „Akademia Zdrowego Uśmiechu” mających na celu propagowanie prawidłowej higieny jamy ustnej wśród dzieci oraz adaptację do wizyt w gabinecie stomatologicznym. Warsztaty odbywają się w formie zabawy z Dinusiem i połączone są z prezentacją multimedialną. Podczas spotkania przeprowadzone zostanie wstępne badanie stanu uzębienia dzieci. Udział wymaga zgody rodzica. Otrzyma on diagram z oznaczonymi zębami wymagającymi kontroli lekarskiej. Zajęcia zaplanowane na 07/04/2020r.

XX Edycja akcji pt. „Góra grosza”. Od wielu lat nasze przedszkole wspiera Towarzystwo Nasz Dom w pomocy dzieciom z różnych form pieczy zastępczej. Dzięki zbiórce monet na terenie przedszkola przyczyniamy się do zbierania funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. Dziękujemy za dotychczasowy udział i serdecznie zapraszamy do dalszego działania. Będziemy przyjmować monety w czasie trwania akcji. Czas trwania zbiórki od 25 października 2019r. do 2 stycznia 2020r.

Zbiórka rzeczy dla zwierząt ze Stowarzyszenia Przyjaciół Bezpańskich Zwierząt „Cichy kąt” w Tarnowskich Górach. Od kilku lat wspieramy działalność schroniska poprzez organizacje zbiórki w postaci starych koców, misek, karmy czy zabawek. Dziękujemy za dotychczasowy udział i serdecznie zachęcamy do dalszej pomocy. Koordynatorem jest Pani Gabrysia. #RazemNaŚwięta

Zbieramy plastikowe nakrętki. W ten sposób wspieramy akcję organizowaną przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nakle Śląskim, przyczyniając się do pomocy w zakupie wózków inwalidzkich dla osób niepełnoprawnych. Koordynatorem jest Pani Gabrysia. #RazemNaŚwięta