Dyrektor przedszkola

Wicedyrektor 

mgr Lidia Ciborska

mgr Marta Załoga

Grupa ŻABKI Nauczycielka
mgr Jolanta Hańczak 

woźna oddziałowa

Grupa BIEDRONKI Nauczycielki
Teresa Gudra 

mgr Katarzyna Piskorz

woźna oddziałowa

Grupa GWIAZDECZKI Nauczycielki

mgr Monika Jachowska

mgr Zofia Olender

woźna oddziałowa

Grupa SŁONECZKA Nauczycielka
Gabriela Bednarczyk 

mgr Danuta Gumińska

Pomoc nauczyciela

Monika Wyleżoł

woźna oddziałowa

Grupa MOTYLKI Nauczycielki
mgr Marlena Jagieła 

woźna oddziałowa

Grupa Misie  Nauczycielki 
mgr Barbara Zubkowicz 

mgr Agnieszka Erbisz
Pomoc nauczyciela
Klaudia Grabowska

woźna oddziałowa

Katecheta Barbara Raj
Oligofrenopedagog, tyflopedagog
mgr Lewandowska Iwona
Rehabilitant mgr Danuta Gumińska
Intendent Ilona Sysło
Kucharki Karina Kucia
Barbara Szepelak
Pomoc kuchenna Paulina Maćkowska
Konserwator Józef Dolata
Rzemieślnik Piotr Botur