Grupa Słoneczka

Witam serdecznie na stronie

Grupy Słoneczka

 

DRODZY RODZICE

W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ ZAPLANOWANIA PRZEZ WAS URLOPÓW NA ROK 2021, INFORMUJEMY, ŻE NASZE PRZEDSZKOLE BĘDZIE PEŁNIŁO DYŻUR WAKACYJNY

W MIESIĄCU SIERPNIU 2021r.

PRZYPOMINAMY, ŻE NADAL OBOWIĄZUJĄ NAS PRZEPISY REŻIMU SANITARNEGO, MIĘDZY INNYMI NIE ŁĄCZYMY DZIECI Z RÓŻNYCH CHORZOWSKICH PRZEDSZKOLI. 

PIERWSZEŃSTWO W PRZYJĘCIU DZIECI NA DYŻUR MAJĄ DZIECI RODZICÓW OBOJGA PRACUJĄCYCH.

LISTY DO ZAPISU DZIECI NA DYŻUR WAKACYJNY BĘDĄ WYSTAWIONE W DNIACH

19.04.2021 – 7.05.2021

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Szanowni Rodzice!

Przez cały tydzień rozmawialiśmy o otwartości na podróże i odkrywaniu nowych krain. Dzieci dowiedziały się, że można podróżować w różne regiony świata. Poznały globus – dowiedziały się, że przedstawia on kulę ziemską. Rozmawialiśmy na temat mieszkańców ciepłych krajów i Dalekiej Północy – ich zwyczajach oraz zwierzętach zamieszkujących te regiony.

W tym tygodniu dzieci poznały głoskę g. Szukały przedmiotów, których nazwy zaczynają się tą głoską. Wyróżniały sylaby w wybranych wyrazach, dzieliły je na głoski.

Dokładały i odkładały przedmioty tak, aby było ich 7, liczyły w zakresie 7, porównywały liczebności zbiorów. Ustawiały przedmioty po kolei, używając podczas liczenia liczebników porządkowych.

Śpiewaliśmy „Piosenki o podróżach” i wykorzystaliśmy ją do zabaw tanecznych i muzyczno-ruchowych. Przedszkolaki stworzyły prace plastyczno-techniczne pt. „Balon”, „Żyrafa”, „Rakieta”.

W ramach cyklu „Dzieci uczą rodziców” tematem lekcji 4 była „Kosmiczna przygoda”.

Dzieci dowiedziały się: kim był Mikołaj Kopernik, Neil Armstrong. Poznały: pojęcie kosmos i wszechświat,  planety „Układu słonecznego”, postać jedynego Polaka, który poleciał w kosmos.

26.02. obchodziliśmy „Dzień dinozaura”. Dzieci oglądały albumy, zdjęcia, film „Dinozaur”, śpiewaliśmy piosenkę „Dinek” oraz do piosenki dzieci rysowały Dinka. Wiemy jak i kiedy żyły dinozaury. Czym się odżywiały, jakie odgłosy wydawały i dlaczego wyginęły.

Propozycje zabaw i form spędzania czasu w gronie rodzinnym:

 • Rozmowy o tym, co wydarzyło się w przedszkolu, o bezpiecznych zabawach.

 • Zabawy w dzielenie wyrazów na sylaby, głoski, składanie sylab i głosek w wyraz (analiza i synteza) i wyklaskiwanie rytmu.

 • Przeliczanie przedmiotów według określonych cech, koloru, wielkości itp.

 • Dodawanie i odejmowanie, np. w trakcie różnych czynności i prac domowych z wykorzystaniem rzeczy codziennego użytku.

 • Zachęcanie do wspólnego dbania o środowisko naturalne poprzez korzystanie ze środków transportu publicznego.

 • Kontynuowanie zabaw z rytmami, układanie rytmów, przekładanie ich na ruch itp.

 • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek

 • Aktywny wypoczynek – spacery i zabawy na świeżym powietrzu.

 

wkrótce galeria !!!

 

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Szanowni Rodzice!

Przez cały tydzień rozmawialiśmy o otwartości na podróże i odkrywanie nowych krain. Dzieci dowiedziały się, że można podróżować na wiele sposobów, wykorzystując różne środki transportu. Dowiedziały się także, kto wynalazł samolot, co składa się na ekwipunek podróżnika i jakie jest jego przeznaczenie.

W tym tygodniu przedszkolaki poznały głoskę r. Szukały przedmiotów, których nazwy zaczynają się tą głoską. Wyróżniały sylaby we wskazanych wyrazach, dzieliły je na głoski.

Dzieci poznały liczbę 7 – dokładały i odkładały przedmioty tak, żeby było ich 7, liczyły w zakresie 7 oraz porównywały liczebności zbiorów. Ustawiały przedmioty po kolei, używając podczas liczenia liczebników porządkowych.

Nauczyły się „Piosenki o podróżach” i uczestniczyły w zabawach muzyczno-tanecznych. Stworzyły prace plastyczno-techniczne pt. „Balon” oraz „Rower”.

19.02. obchodziliśmy w naszej grupie „Dzień kota”

 Dzieci dowiedziały się:

Czym karmić kota?,

Jak dbać o kota?

Rozwiązywaliśmy zagadki o kotach.

Oglądaliśmy prezentację kotów oraz bajkę „Kot w butach”.

Kolorowaliśmy koty.

Śpiewaliśmy piosenki o kotach.

Każde dziecko otrzymało dyplom za aktywny udział w obchodach Dnia kota.

W przyszłym tygodniu będziemy rozmawiać o wielkich wyprawach.

 W ramach cyklu „Dzieci uczą rodziców” tematem 4 lekcji będzie „Kosmiczna przygoda”.

26.02. (piątek) będziemy obchodzić „Dzień dinozaura”.

Propozycje zabaw i form spędzania czasu w gronie rodzinnym:

 • Rozmowy o tym, co wydarzyło się w przedszkolu, o bezpiecznych zabawach zimowych.

 • Zabawy w dzielenie wyrazów na sylaby, głoski, składanie sylab i głosek w wyraz (analiza i synteza) i wyklaskiwanie rytmu.

 • Przeliczanie przedmiotów według określonych cech, koloru, wielkości itp.

 • Dodawanie i odejmowanie, np. w trakcie różnych czynności i prac domowych z wykorzystaniem talerzy, sztućców itp.

 • Zachęcanie do wspólnego dbania o środowisko naturalne poprzez korzystanie ze środków transportu publicznego.

 • Kontynuowanie zabaw z rytmami, układanie rytmów, przekładanie ich na ruch itp.

 • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek.

 • Aktywny wypoczynek – spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy na śniegu.

AKTYWNOŚĆ SŁONECZEK W PRZEDSZKOLU

 

„Balon” – praca plastyczno techniczna

 

 

19.02. Dzień kota w grupie Słoneczka

W tym dniu dzieci dowiedziały się:

Czym karmić kota?,

Jak dbać o kota?

Rozwiązywaliśmy zagadki o kotach.

Oglądaliśmy prezentację kotów oraz bajkę „Kot w butach”

Kolorowaliśmy koty.

Śpiewaliśmy piosenki o kotach.

Każde dziecko otrzymało dyplom za aktywny udział w obchodach Dnia kota.

 

 

PUPILE SŁONECZEK

Dzieci z grupy Słoneczka bardzo kochają wszystkie zwierzęta, (nie tylko koty). Biorą aktywny udział w zbiórce karmy dla zwierząt ze schroniska „Cichy kąt”, za co w imieniu wszystkich czworonożnych przyjaciół bardzo dziękuję zarówno dzieciom jak i rodzicom. Oto zdjęcia naszych milusińskich.

 

 

 

 

ZIMOWY WYPOCZYNEK SŁONECZEK

 

 

 

URODZINY MAI  mam 6 lat

Żyj długo w szczęściu i radości,

nigdy nie zaznaj przykrości.

I tylko samych pogodnych dni,

na urodziny życzmy Ci.

Słoneczka i p. Gabrysia

 

———————————————————————————————————————————————————————————————

Szanowni Rodzice!

Przez cały tydzień kontynuowaliśmy rozmowy o szacunku wobec sił przyrody i o tym, że życie w zgodzie z naturą jest korzystne dla człowieka. Dużo miejsca poświęciliśmy dwóm żywiołom: powietrzu i ogniowi. Dzieci dowiedziały się, że bez powietrza, a w szczególności tlenu, nie byłoby życia, i że ogień jest bardzo groźny, ale też potrzebny i użyteczny. Poznały numer alarmowy: 112, którego należy użyć także wtedy, gdy zauważy się skutek działania żywiołu: pożar, powódź, trąbę powietrzną, osunięcie ziemi itp.

Dzieci badały właściwości powietrza. Szukały odpowiedzi na pytania: Czy powietrze widać? Czy powietrze ma zapach? Czy powietrze można złapać? Czy powietrze można dotknąć? Wyszukiwały przedmioty, których nazwy zaczynają się głoską wskazaną przez nauczyciela. Wyróżniały sylaby w podanych wyrazach i dzieliły je na głoski.

Dzieci dobierały przedmioty według kształtu i koloru. Liczyły w zakresie sześciu i porównywały liczebności zbiorów. Klasyfikowały przedmioty według 2–3 cech. Nauczyły się szacować wagę różnych przedmiotów – określać, czy coś jest lekkie czy ciężkie. Dowiedziały się, jak zbudować najprostszą wagę.

 Słuchaliśmy piosenkę pt. „Woda” oraz bawiliśmy się muzyką w oparciu o utwór Vittorio Monti „Czardasz”. Stworzyliśmy prace plastyczno-techniczne pt. „Łapacz snów”, „Serce”, „Pajacyk z trąbką” do piosenki „Bal w przedszkolu”.

Propozycje zabaw i form spędzania czasu w gronie rodzinnym:

 • Rozmowy o tym, co wydarzyło się w przedszkolu, o bezpiecznych zabawach zimowych.

 • Zabawy w dzielenie wyrazów na sylaby, głoski, składanie sylab i głosek w wyraz (analiza i synteza) i wyklaskiwanie rytmu.

 • Przeliczanie przedmiotów według określonych cech, koloru, wielkości itp.

 • Dodawanie i odejmowanie, np. w trakcie różnych czynności i prac domowych z wykorzystaniem talerzy, sztućców itp.

 • Zachęcanie do wspólnego dbania o środowisko naturalne poprzez: oszczędzanie wody, segregację śmieci, oszczędzanie energii.

 • Kontynuowanie zabaw z rytmami, układanie rytmów, przekładanie ich na ruch itp.

 • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek

 • Aktywny wypoczynek – spacery, zabawy na świeżym powietrzu i na śniegu.

W przyszłym tygodniu będziemy rozmawiać o podróżach i odkrywaniu nowych krain. Poznamy głoskę r i  liczbę 7.

Nauczymy się piosenki o podróżach, wykonamy prace plastyczno – techniczne i będziemy bawić się przy muzyce.

Dnia 19.02. będziemy obchodzić dzień kota. Mile widziane będą zdjęcia dziecka ze swoim pupilem.
AKTYWNOŚĆ SŁONECZEK W PRZEDSZKOLU
Piżama party – bal w przedszkolu.
Zabawa udana!!! Były pląsy, konkursy, zagadki, pokaz mody piżamowej, taniec z poduszkami, słodki poczęstunek. Rysowaliśmy do piosenki „Bal w przedszkolu”. Przed balem odwiedziły nas panie kucharki i pani intendentka. Sprawdzały, czy wszystko zjadamy i czy będziemy mieć siłę tańczyć. Pozowaliśmy do zdjęć. Było wesoło i skocznie.
Wykonaliśmy „Łapacze snów” – praca plastyczno – techniczna.

 

 

Walentynki – dzień przyjaźni.

Wykonaliśmy „Serce” – pracę plastyczno – techniczną oraz zdjęcia przyjaciół.

 

 

ZIMOWY WYPOCZYNEK SŁONECZEK

 

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Szanowni Rodzice!

Prosimy o wypełnienie deklaracji woli dla dzieci, które w roku szkolnym 2021/2022 będą kontynuować naukę w naszym przedszkolu.

Deklaracje są dostępne u Pań w szatni. Wypełnione dokumenty przyjmujemy do dnia 12/02/2021r.

Przez cały tydzień rozmawialiśmy o szacunku wobec sił przyrody i o tym, że życie w zgodzie z naturą jest korzystne dla człowieka. Dużo miejsca poświęciliśmy dwóm żywiołom: ziemi i wodzie. Dzieci poznały skarby Ziemi i ich wielką moc. Dowiedziały się, że bez wody nie byłoby życia.

Wyszukiwały przedmioty, których nazwy zaczynają się głoską wskazaną przez nauczyciela. Wyróżniały sylaby w podanych wyrazach i dzieliły je na głoski. Dobierały przedmioty według kształtu i koloru. Liczyły w zakresie 6 i porównywały liczebności zbiorów.

Wspólnie bawiliśmy się muzyką w oparciu o utwór „Taniec łyżwiarzy”.

 Dzieci stworzyły prace plastyczno – techniczne pt. „Wiatraczek”, „Akwarium” oraz „Ziemia – nasza planeta”.

Z cyklu „Dzieci uczą rodziców”, tematem 3 lekcji był „Wirtualny świat”.

Dzieci dowiedziały się jak bezpiecznie korzystać z internetu,

poznały niebezpieczeństwa, które czyhają w internecie,

jak ważne jest unikanie kontaktu z nieznajomymi,

dlaczego warto korzystać z internetu pod okiem rodziców.

Dzieci wykonały dwie prace plastyczne do w/w tematu.

W przyszłym tygodniu będziemy mówić o „Czterech żywiołach”.

10.02. będziemy obchodzić Walentynki. W tym dniu będzie dominować kolor czerwony.

12.02. odbędzie się bal przebierańców „Piżama party”.

Propozycje zabaw i form spędzania czasu w gronie rodzinnym:

 • Rozmowy o tym, co wydarzyło się w przedszkolu, o bezpiecznych zabawach zimowych.

 • Zabawy w dzielenie wyrazów na sylaby, głoski, składanie sylab i głosek w wyraz (analiza i synteza) i wyklaskiwanie rytmu.

 • Przeliczanie przedmiotów według określonych cech, koloru, wielkości itp.

 • Dodawanie i odejmowanie, np. w trakcie różnych czynności i prac domowych z wykorzystaniem talerzy, sztućców itp.

 • Zachęcanie do wspólnego dbania o środowisko naturalne poprzez oszczędzanie wody, energii, segregację śmieci.

 • Kontynuowanie zabaw z rytmami, układanie rytmów, przekładanie ich na ruch itp.

 • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek.

 • Aktywny wypoczynek – spacery, zabawy na świeżym powietrzu i na śniegu.

 

AKTYWNOŚĆ SŁONECZEK W PRZEDSZKOLU

 

„Wiatraczek”, „Ziemia – nasza planeta” – prace plastyczno – techniczne.

 

 

ZIMOWY WYPOCZYNEK SŁONECZEK

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Szanowni Rodzice!

Prosimy o wypełnienie deklaracji woli dla dzieci, które w roku szkolnym 2021/2022 będą kontynuować naukę w naszym przedszkolu.

Deklaracje są dostępne u Pań w szatni. Wypełnione dokumenty przyjmujemy do dnia 12/02/2021r.

Za nami kolejny tydzień, w którym w kręgu naszych zainteresowań była sprawność fizyczna. Naszą uwagę i działania edukacyjne skierowaliśmy na poznawanie zasad racjonalnego żywienia i prowadzenia zdrowego stylu życia.

Poznaliśmy nieco historię igrzysk olimpijskich oraz gatunki dyscyplin sportowych charakterystycznych dla aktualnej pory roku – zimy. Przypomnieliśmy sobie, jak należy dbać o swoje zdrowie zimą. Pamiętaliśmy o ciepłych strojach oraz ubraniach dla ludzi aktywnych. Dużo czasu poświęciliśmy piramidzie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Rozpoznawaliśmy, co jest zdrowe, a co niekorzystnie wpływa na nasze organizmy.

Rozpoznawaliśmy głoskę s poprzez ćwiczenia słuchowe, utrwalaliśmy liczby od 1 do 5; poznaliśmy liczbę 6, przeliczaliśmy, klasyfikowaliśmy przedmioty.

W przyszłym tygodniu zajmiemy się wartością jaką jest szacunek do przyrody. Poznamy jej siły.

Propozycje zabaw i form spędzania czasu w gronie rodzinnym:

 • Rozmowy o tym, co wydarzyło się w przedszkolu, o prowadzeniu zdrowego stylu życia i aktywnym sposobie spędzania wolnego czasu nawet wtedy, kiedy aura nie sprzyja aktywności fizycznej, sposobach dbania o zdrowie w czasie zimy.

 • Zabawy w dzielenie wyrazów na sylaby, składanie sylab w wyraz (analiza i synteza); odszukiwanie znanych wyrazów mama, las, tata, igła, Polska, godło, flaga, ekran, ul, kot, wagony, zegar, but, nos, ser w różnych tekstach – gazetach, książkach itp.; podawanie wyrazów rozpoczynających się głoskami:y, z, b, n, m, l, t, i, d, e, u, k, s, tworzenie liczby mnogiej rzeczowników poprzez dodanie głoski y.

 • Przeliczanie przedmiotów według określonych cech, koloru, wielkości itp., ustawianie obiektów po kolei i numerowanie ich, mierzenie długości krokami, stopami, palcami itp. oraz miarkami, utrwalanie liczebników 1, 2, 3, 4, 5, 6 np. w trakcie zabaw, pobytu na świeżym powietrzu z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.

 • Doliczanie i odliczanie przedmiotów, zabawek, podawanie wyniku dodawania i odejmowania.

 • Kontynuowanie zabaw z rytmami, układanie rytmów, przekładanie ich na ruch itp.

 • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek, zabawy w akcentowanie metrum melodii (liczenie na„ raz”).

 • Szukanie możliwości rozwijania zainteresowań dzieci, talentów poprzez udział w różnych zajęciach, oglądanie albumów, zdjęć, książek o wybranej tematyce, słuchanie muzyki,

 • Aktywny wypoczynek – spacery, zabawy na świeżym powietrzu.

 

AKTYWNOŚĆ SŁONECZEK W PRZEDSZKOLU

 

„Skrzyp, skrzyp” – sensoryczny spacer połączony z ćwiczeniem logopedycznym.

 

 

„Jak powstaje ser?” – film edukacyjny.

 

 

Zdrowo się odżywiamy – degustacja serów.

 

 

Zimowy spacer – poszukiwanie „S” w okolicy.

Zdrowe jedzenie – magiczne pudełko.

Tym razem po dotyku rozpoznawaliśmy warzywa i owoce.

Dodajemy, odejmujemy w zakresie 6.

Zabawa z kodowaniem.

 

 

Alfabet z obrazkami – liczymy głoski i sylaby w wyrazie.

Lepimy z plasteliny – pyszne warzywa i owoce.

———————————————————————————————————————————————————————————————

Szanowni Rodzice!

Przez cały miniony tydzień kształtowaliśmy wartość dotyczącą sprawności fizycznej. Wiemy, że jest ona niezbędna dla zachowania zdrowia każdego człowieka. Sprawność fizyczna przyczynia się również do naszego dobrego samopoczucia. Dzieci zachęcają wszystkich do zabaw ruchowych, szczególnie tych związanych z zimową porą.

Dzieci wiedzą, gdzie można bezpiecznie bawić się na śniegu i lodzie.

W tym tygodniu poznaliśmy nową głoskę – n. Potrafimy globalnie odczytać wyraz nos. Wyszukiwaliśmy przedmioty, których nazwy zaczynają się głoską n, wyróżnialiśmy sylaby w wyrazach oraz dzieliliśmy wyrazy na głoski.

Dobieraliśmy przedmioty według kształtu, liczyliśmy w zakresie 5, porównywaliśmy liczebność zbiorów.

Śpiewaliśmy piosenki o zimie.

Wykonaliśmy zadania w kartach pracy.

Przygotowaliśmy prezenty dla babci i dziadka oraz krótki występ.

Propozycje zabaw i form spędzania czasu w gronie rodzinnym:

 • Rozmowy o tym, co wydarzyło się w przedszkolu, o bezpiecznych zabawach zimowych.

 • Zabawy w dzielenie wyrazów na sylaby, głoski, składanie sylab i głosek w wyraz (analiza i synteza) i wyklaskiwanie rytmu.

 • Przeliczanie przedmiotów według określonych cech, koloru, wielkości itp., dodawanie i odejmowanie, np. w trakcie różnych czynności i prac domowych z wykorzystaniem talerzy, sztućców.

 • Kontynuowanie zabaw z rytmami, układanie rytmów, przekładanie ich na ruch itp.

 • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek.

 • Aktywny wypoczynek – spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy na śniegu.

ZIMOWY WYPOCZYNEK SŁONECZEK ORAZ DZIEŃ BABCI I DZIADKA

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Szanowni Rodzice!

Przez cały tydzień kształtowaliśmy wartość dotyczącą poczucia szacunku wobec ludzi starszych, uczyliśmy się właściwych zachowań w stosunku do nich.

Dzieci szukały odpowiedzi na pytania: Dlaczego babcia i dziadek są ważnymi osobami w życiu dziecka?; Kim są dla Was babcia i dziadek?; Skąd wiemy, że dziadkowie też byli małymi dziećmi?; W co można bawić się z babcią i dziadkiem?; Co robicie najczęściej, będąc z babcią lub dziadkiem?; Jaka jest Wasza ulubiona zabawa, w którą się bawicie z babcią lub dziadkiem?; Dlaczego szacunek dla osób starszych, w tym dla babci i dziadka, jest taki ważny?

W tym tygodniu poznaliśmy nową głoskę – b. Potrafimy globalnie odczytać wyraz but. Wyszukiwaliśmy przedmioty, których nazwy zaczynają się głoską b, wyróżniliśmy sylaby w wyrazach oraz dzieliliśmy wyraz na głoski.

Dobieraliśmy przedmioty według kształtu, koloru, wielkości, liczyliśmy w zakresie 5, porównywaliśmy liczebność zbiorów.

Słuchaliśmy piosenki: „Cza-cza dla babci” i „Piosenka dla dziadka, który się nie śpieszy”.

Propozycje zabaw i form spędzania czasu w gronie rodzinnym:

 • Rozmowy o tym, co wydarzyło się w przedszkolu, o babciach i dziadkach.

 • Zabawy w dzielenie wyrazów na sylaby, głoski, składanie sylab i głosek w wyraz (analiza i synteza) i wyklaskiwanie rytmu.

 • Przeliczanie przedmiotów według określonych cech, koloru, wielkości itp., dodawanie i odejmowanie, np. w trakcie różnych czynności i prac domowych z wykorzystaniem talerzy, sztućców.

 • Kontynuowanie zabaw z rytmami, układanie rytmów, przekładanie ich na ruch itp.

 • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek.

 • Aktywny wypoczynek – spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy na śniegu.

ZIMOWY WYPOCZYNEK SŁONECZEK

 

 

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Szanowni Rodzice!

Za nami pierwszy tydzień nowego roku, w którym poznaliśmy noworoczne zwyczaje i wysłuchaliśmy fragmentu wiersza „Bajka o Starym i Nowym roku” L.J. Kerna.

Podawaliśmy nazwy pór roku i odczytaliśmy je globalnie. Ułożyliśmy karuzelę miesięcy, staraliśmy się zapamiętać po kolei następujące po sobie nazwy miesięcy. Z dniami tygodnia było łatwiej – pomógł nam wiersz „Jak biedronka zgubiła kropki” W. Chotomskiej.

Przez cały tydzień kształtowaliśmy wartość dotyczącą poczucia szacunku wobec ludzi starszych, uczyliśmy się właściwych zachowań w stosunku do nich.

Upływający czas mierzymy za pomocą zegarów – poznaliśmy różne ich rodzaje.

Potrafimy już globalnie odczytać wyraz zegar. Wyszukiwaliśmy przedmioty, których nazwy zaczynają się głoską z, wyróżniliśmy sylaby w wyrazach oraz dzieliliśmy wyrazy na głoski (niektórzy tropili litery w wyrazach).

Śpiewaliśmy piosenki o tematyce zimowej przy akompaniamencie pianina.

Wykonaliśmy pracę plastyczną „Pani Zima”.

Propozycje zabaw i form spędzania czasu w gronie rodzinnym:

 • Rozmowy o tym, co wydarzyło się w przedszkolu, o zimie i zmianach zachodzących w przyrodzie.

 • Zabawy w dzielenie wyrazów na sylaby, głoski, składanie sylab i głosek w wyraz (analiza i synteza) i wyklaskiwanie rytmu.

 • Przeliczanie przedmiotów według określonych cech, koloru, wielkości itp., dodawanie i odejmowanie, np. w trakcie różnych czynności i prac domowych z wykorzystaniem talerzy, sztućców.

 • Kontynuowanie zabaw z rytmami, układanie rytmów, przekładanie ich na ruch itp.

 • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek.

 • Aktywny wypoczynek – spacery, zabawy na świeżym powietrzu.

AKTYWNOŚĆ SŁONECZEK W PRZEDSZKOLU

„Pani Zima” – zbiorowa praca plastyczna

 

 

 

AKTYWNOŚĆ  SŁONECZEK W DOMU

 

W ramach cyklu „Dzieci uczą rodziców”,  tematem lekcji 2 był „Magiczny czas”. Oto nasze prace.

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————-

 

 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składam życzenia pięknych
i niezapomnianych chwil w gronie rodziny.
Niech przyniosą one radość i wzruszenie
oraz wzajemną życzliwość i optymizm
w nadchodzącym Nowym Roku.

p. Gabrysia

 

 

 

 

 

Szanowni Rodzice!

Tydzień, który właśnie minął, poświęciliśmy tematyce przygotowań świątecznych, nie tylko w zakresie porządków domowych, lecz także jako okazji do budowania współpracy między członkami rodziny czy grupy przedszkolnej.

Zaczęliśmy, jak nakazuje tradycja świąteczna, od pierwszej gwiazdki – mówiliśmy o własnych marzeniach, potrzebach. Nie zapomnieliśmy o zwyczaju składania sobie życzeń.  Nie omieszkaliśmy wspomnieć, że dzisiaj coraz częściej przekazujemy je drogą elektroniczną poprzez portale społecznościowe czy e-maile.

Następnie zajęliśmy się przygotowaniem prezentów. Słuchaliśmy siebie uważnie. Wykonaliśmy łańcuch na choinkę, bombkę z szyszki, choinkę z papieru wg wzoru.

Kolejnym zadaniem, którego realizacja wymagała od nas umiejętności współpracy, było przygotowanie świątecznej dekoracji.

Nauczyliśmy się, że trudno byłoby stworzyć świąteczną atmosferę bez pięknych polskich kolęd i pastorałek oraz zwyczaju rodzinnego kolędowania.

Potrafimy już odczytać globalnie wyraz prezenty. Rozpoznawaliśmy różne głoski poprzez ćwiczenia słuchowe. Utrwalaliśmy liczby od 1 do 5.

Śpiewaliśmy piosenkę „Choinka”, akcentowaliśmy metrum poprzez liczenie muzyki „na raz”.

W przyszłym tygodniu będziemy kontynuować tematykę świąteczną, poznawać inne tradycje i zwyczaje.

Propozycje zabaw i form spędzania czasu w gronie rodzinnym:

 • Rozmowy o tym, co wydarzyło się w przedszkolu, o przygotowaniach całej rodziny do świąt.

 • Zabawy w dzielenie wyrazów na sylaby, składanie sylab w wyraz (analiza i synteza); odszukiwanie znanych wyrazów – mama, las, tata, igła, Polska, godło, flaga, ekran, ul, kot, wagony, prezenty w różnych tekstach – gazetach, książkach itp.; podawanie wyrazów rozpoczynających się głoskami: m, l, t, i, d, e, u, k, tworzenie liczby mnogiej rzeczowników poprzez dodanie głoski y.

 • Przeliczanie przedmiotów według określonych cech, koloru, wielkości itp., ustawianie obiektów po kolei i numerowanie ich, mierzenie długości krokami, stopami, palcami itp. oraz miarkami, utrwalanie liczebników 1, 2, 3, 4, 5 np. w trakcie zabaw, pobytu na świeżym powietrzu z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.

 • Doliczanie i odliczanie przedmiotów, zabawek, podawanie wyniku dodawania i odejmowania.

 • Kontynuowanie zabaw z rytmami, układanie rytmów, przekładanie ich na ruch itp.

 • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek oraz kolęd i recytowanie rymowanek, zabawy w akcentowanie metrum melodii (liczenie na„ raz”).

 • Szukanie możliwości rozwijania zainteresowań dzieci, talentów poprzez udział w różnych zajęciach, oglądanie albumów, zdjęć, książek o wybranej tematyce przyrodniczej, dzieł sztuki, słuchanie muzyki. Korzystanie z Internetu jako źródła pomysłów na kreatywne zabawy z dzieckiem itp.

 • Aktywny wypoczynek – spacery, zabawy na świeżym powietrzu.

 

AKTYWNOŚĆ SŁONECZEK W PRZEDSZKOLU

 

 

 

 

Wigilia w grupie Słoneczka

 

 

 

CZAS SPĘDZONY W GRONIE RODZINNYM

 

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Szanowni Rodzice!

To był mocno energetyczny tydzień, ponieważ niemal każdego dnia pojawiało się słowo energia. Zmieniające się warunki pogodowe spowodowały, że troszczyliśmy się o to, by wszystkim było ciepło, miło i przyjemnie podczas długich, chłodnych wieczorów.

Przypomnieliśmy sobie o ciepłych ubraniach, poznawaliśmy materiały, z jakich są wykonane i określaliśmy ich cechy. Dowiedzieliśmy się, skąd i w jaki sposób bierze się w naszych domach prąd. Poznawaliśmy odnawialne źródła energii.

Rozwiązywaliśmy zagadki o urządzeniach elektrycznych. Przypomnieliśmy, jak nasze prababcie dawały sobie radę z praniem bez użycia prądu. Poznaliśmy symbole umieszczane na metkach ubrań i ustalaliśmy ich znaczenie. Sprawdzaliśmy, czy nasze powietrze jest zanieczyszczone i jaki wpływ na kondycję planety ma globalne ocieplenie, a także jakie znaczenie dla powietrza ma proces spalania różnych substancji, w tym węgla.

Potrafimy już odczytać wyraz wagony oraz rozpoznawać trudną głoskę y poprzez tworzenie liczby mnogiej niektórych rzeczowników. Poznaliśmy liczbę 5.

Śpiewaliśmy piosenkę „Kołysanka dla Mikołaja”, „Choinka”, „Gawron” przy akompaniamencie pianina. Akcentowaliśmy metrum poprzez liczenie muzyki „na raz”. Wykonaliśmy prace plastyczne, zadania z kart pracy i zeszytu grafomotorycznego.

Codziennie odbywały się próby jasełek, jak na aktorów przystało.

Propozycje zabaw i form spędzania czasu w gronie rodzinnym:

 • Rozmowy o tym, co wydarzyło się w przedszkolu, o aktualnej porze roku, pogodzie, przygotowaniach ludzi i zwierząt do zimy, opiece i trosce, zanieczyszczeniach powietrza, globalnym ociepleniu i sposobach naszego zachowania, by minimalizować jego skutki.

 • Zabawy w dzielenie wyrazów na sylaby, składanie sylab w wyraz (analiza i synteza); odszukiwanie znanych wyrazów – mama, las, tata, igła, Polska, godło, flaga, ekran, ul, kot, wagony w różnych tekstach – gazetach, książkach itp.; podawanie wyrazów rozpoczynających się głoskami: m, l, t, i, d, e, u, k, tworzenie liczby mnogiej rzeczowników poprzez dodanie głoski y.

 • Przeliczanie przedmiotów według określonych cech, koloru, wielkości itp.; ustawianie obiektów po kolei i numerowanie ich; mierzenie długości krokami, stopami, palcami itp., utrwalanie liczebników 1, 2, 3, 4, 5 np. w trakcie zabaw, pobytu na świeżym powietrzu z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.

 • Doliczanie i odliczanie przedmiotów, zabawek, podawanie wyniku dodawania i odejmowania.

 • Kontynuowanie zabaw z rytmami, układanie rytmów, przekładanie ich na ruch itp.

 • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek, zabawy w akcentowanie metrum melodii (liczenie na „raz”).

 • Szukanie możliwości rozwijania zainteresowań dzieci, ich talentów poprzez udział w różnych zajęciach, oglądanie albumów, zdjęć, książek o wybranej tematyce, dzieł sztuki, słuchanie muzyki, korzystanie z Internetu jako źródła pomysłów na kreatywne zabawy z dzieckiem itp.

 • Aktywny wypoczynek – spacery, zabawy na świeżym powietrzu.

Dziękuję w imieniu piesków i kotków wszystkim dzieciom i rodzicom, którzy przynieśli karmę dla zwierząt ze schroniska.

AKTYWNOŚĆ SŁONECZEK W PRZEDSZKOLU

 

Przygotowania do Świąt trwają. Słoneczka dekorowały pierniki. Wyglądają smakowicie !

Poznaliśmy głoskę Y oraz liczbę 5. Teraz sprawdzamy naszą wiedzę i umiejętności. Ćwiczenia w kartach pracy i zeszycie grafomotorycznym.

 

 

Wkładamy do pudełek nasze nowe obrazki do kodowania. Praca wre.

 

AKTYWNOŚĆ SŁONECZEK W DOMU

 

 

 

A tak przebiegały etapy prac konkursowych naszych uczestników Emilki Z., Tymonka i Kubusia S.

—————————————————————————————————————————————–

MIKOŁAJKOWY KONKURS EKO  ROZSTRZYGNIĘTY !!!

Dziękujemy za wszystkie nadesłane prace. Zachwyciły nas Waszą pomysłowością! Poniżej ogłaszamy wyniki konkursu gratulując uczestnikom. 

I miejsce – Marta, gr. Gwiazdeczki

II miejsce – Magda, gr. Gwiazdeczki

III miejsce – Mia, gr. Biedronki

Podziwialiśmy nasze prace konkursowe. Za nasze starania dostaliśmy upominki.

 

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Szanowni Rodzice!

W minionym tygodniu rozpoczęliśmy poznawanie nowej wartości – troskliwości. Omawialiśmy ją w kontekście opieki nad zwierzętami, dbania o ich los (szczególnie ptaków) w związku z nadchodzącą porą roku – zimą.

Byliśmy pochłonięci słuchaniem opowiadań, rozwiązywaniem zagadek o zwierzętach. Zauważyliśmy, że pogoda naprawdę im nie sprzyja i nie ułatwia życia – brak domu, pokarmu, deszcze, wiatr, czasem mróz, zimne i ciemne już dni – to oznaki zbliżającej się wielkimi krokami zimy.

Nie lada wyzwaniem okazało się poszukiwanie w pamięci nazw zwierząt rozpoczynających się na głoskę k, ale za to czytanie globalne wyrazu kot było proste i nie wymagało od nas większego wysiłku. Podobnie rzecz się miała z liczbą 4 – wiemy doskonale, że wśród wielu zwierząt czworonożnych to właśnie kot spada na 4 łapy.

Bawiliśmy się wyśmienicie przy melodii Mozarta tłumaczonej jako bułka, chleb z masłem – „Das Butterbrot”. Akcentowanie metrum i liczenie „na raz” okazało się dla nas bułką z masłem.

Słuchanie opowiadania o kamizelce wróbelka Elemelka sprowokowało do myślenia o bezpieczeństwie, ponieważ ta część garderoby, niekoniecznie zimowa, chroni człowieka nie tylko przed zimnem, lecz również w podróży (np. rowerem), w wodzie i w takich rejonach świata, gdzie pokój nie jest wartością najwyżej cenioną.

W przyszłym tygodniu będziemy kontynuować tematykę przygotowań do zimy oraz nadal zgłębiać wartość – troskliwość.

Propozycje zabaw i form spędzania czasu w gronie rodzinnym:

 • Rozmowy o tym, co wydarzyło się w przedszkolu, o zbliżającej się porze roku, pogodzie, przygotowaniach ludzi i zwierząt do zimy, opiece i trosce.

 • Zabawy w dzielenie wyrazów na sylaby, składanie sylab w wyraz (analiza i synteza); odszukiwanie znanych wyrazów – mama, las, tata, igła, Polska, godło, flaga, ekran, ul, kot w różnych tekstach – gazetach, książkach itp.; podawanie wyrazów rozpoczynających się głoskami: m, l, t, i, d, e, u, k.

 • Przeliczanie przedmiotów według określonych cech, koloru, wielkości itp.; ustawianie obiektów po kolei i numerowanie ich; mierzenie długości krokami, stopami itp., utrwalanie liczebników 1, 2, 3, 4 np. w trakcie pobytu w parku czy na placu zabaw z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.

 • Doliczanie i odliczanie przedmiotów, zabawek, podawanie wyniku dodawania i odejmowania.

 • Kontynuowanie zabaw z rytmami, układanie rytmów, przekładanie ich na ruch itp.

 • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek, zabawy w akcentowanie metrum melodii (liczenie na „raz”).

 • Szukanie możliwości rozwijania zainteresowań dzieci, ich talentów poprzez udział w różnych zajęciach, oglądanie albumów, zdjęć, książek o wybranej tematyce, dzieł sztuki, słuchanie muzyki.

 • Aktywny wypoczynek – spacery, zabawy na świeżym powietrzu.

Dzień Górnika

W tym tygodniu obchodziliśmy Dzień Górnika. Dzieci dowiedziały się: kto to górnik, gdzie pracuje, jak ciężka jest jego praca w kopalni. W nawiązaniu do święta wszystkich górników  dzieci poznały „Historię białego misia”, który wybrał się do kopalni po węgiel.

Dzieci wykonały pracę plastyczną „Wagon z węglem” do jej wykonania posłużył nam węgiel drzewny, czarna bibuła marszczona, papier kolorowy.

 

 

Śpiewaliśmy piosenkę „Górnik”.

 

Recytowaliśmy wiersz „Głęboko pod ziemią”.

 

Mikołaj w przedszkolu

W piątek odwiedził nas tajemniczy gość, który zostawił na podłodze ślady swoich stóp. Wszystkie dzieci odgadły, czyje one są. To ślady Świętego Mikołaja. Święty Mikołaj zostawił nam przed salą mnóstwo prezentów, a my dla Mikołaja recytowaliśmy wiersz, zaśpiewaliśmy piosenkę, na oknie zostawiliśmy prezent (album z naszymi pracami). Z pewnością bardzo się ucieszył z naszej niespodzianki.

 

 

 

 

 

Święty Mikołaj przesłał wiadomość dla dzieci z naszej grupy.

 

Miło nam się oglądało i słuchało.

 

 

AKTYWNOŚĆ SŁONECZEK W PRZEDSZKOLU

 

„Mikołaj” – praca plastyczna

 

Zapoznaliśmy się z zapisem graficznym litery „K” i  liczbą 4

 

 

CZAS SPĘDZONY Z RODZINĄ

 

———————————————————————————————————————————————————————————————-

EKO Konkurs Mikołajkowy – wyniki konkursu zostaną opublikowane 07/12/2020r. 

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Szanowni Rodzice!

W minionym tygodniu kontynuowaliśmy tematykę hobby, zainteresowań, traktowaliśmy ją jako impuls do zaciekawienia dzieci światem i rozbudzania w nich chęci poznawczych.

Poznaliśmy zainteresowania kolekcjonerskie znanego pisarza Juliana Tuwima. Dowiedzieliśmy się dużo o pszczołach, o wietrze i jego wykorzystaniu w różnych dziedzinach życia człowieka, sprawdzaliśmy, jak wygląda i czy pachnie powietrze.

Czytaliśmy globalnie wyraz ul, szukaliśmy głoski u w wyrazach. Klasyfikowaliśmy obiekty, tworzyliśmy kolekcje, przeliczaliśmy przedmioty, ustawialiśmy je po kolei i numerowaliśmy.

Śpiewaliśmy piosenki, bawiliśmy się w echo rytmiczne, przypomnieliśmy sobie budowę piosenki: zwrotki i refren. Wykonaliśmy prace plastyczne. Graliśmy w gry stolikowe i planszowe.

Zorganizowaliśmy również prezentację talentów przedszkolaków z naszej grupy.

W przyszłym tygodniu będziemy omawiać tematykę przygotowań do zimy.

Propozycje zabaw i form spędzania czasu w gronie rodzinnym:

 • Rozmowy o tym, co wydarzyło się w przedszkolu, o rodzajach hobby, zainteresowaniach dzieci i dorosłych, możliwościach ich realizacji.

 • Zabawy w dzielenie wyrazów na sylaby, składanie sylab w wyraz (analiza i synteza); odszukiwanie znanych wyrazów – mama, las, tata, igła, Polska, godło, flaga, ekran, ul w różnych tekstach – gazetach, książkach itp.; podawanie wyrazów rozpoczynających się głoskami: m, l, t, i, d, e, u.

 • Przeliczanie przedmiotów według określonych cech, koloru, wielkości itp.; ustawianie obiektów po kolei i numerowanie ich; utrwalanie liczebników 1, 2, 3, np. w trakcie pobytu w parku czy na placu zabaw z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.

 • Doliczanie i odliczanie przedmiotów, zabawek, podawanie wyniku dodawania i odejmowania.

 • Kontynuowanie zabaw z rytmami, układanie rytmów, przekładanie ich na ruch itp.

 • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek.

 • Szukanie możliwości rozwijania zainteresowań dzieci, ich talentów poprzez udział w różnych zajęciach, oglądanie albumów, zdjęć, książek o wybranej tematyce, dzieł sztuki, słuchanie muzyki, korzystanie z Internetu jako źródła pomysłów na kreatywne zabawy z dzieckiem itp.

 • Aktywny wypoczynek – spacery, zabawy na świeżym powietrzu.

AKTYWNOŚĆ SŁONECZEK W PRZEDSZKOLU

25.11.2020 r. obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia.

Z tej to okazji wykonaliśmy pracę plastyczną „Miś”

 

Poznaliśmy niedźwiedzia brunatnego i polarnego. Dowiedzieliśmy się, gdzie mieszkają i co jedzą. 

Śpiewaliśmy i tańczyliśmy do piosenki „Niedźwiadek”.

 

Jesteśmy badaczami

Prowadziliśmy badania:

„Wędrująca woda” 

Fascynacja i pragnienie odkrywania nowych zjawisk spowodował, że tym razem wykonaliśmy eksperyment obrazujący przemieszczanie się wody po papierowych ręcznikach. Eksperyment wędrująca woda był ciekawym doświadczeniem, które wymagało od dzieci nieco cierpliwości.

 

 

„Dmuchajka”

Dmuchajka to prosta zabawka z recyklingu, a do tego znakomite doświadczenie naukowe dla dzieci!

Należy tak wydmuchiwać przez nią powietrze, aby kulka unosiła się w powietrzu. A wszystko to za sprawą ciśnienia…

 

 

 

Wykonaliśmy wirujące obrazki

 

 

 

NASZE ZAINTERESOWANIA

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————-

 

MIKOŁAJU CZEKAMY !!!

Słoneczka czekają na przyjście Świętego Mikołaja. Z tej okazji przygotowały wiersz, piosenkę i album dla wspaniałego gościa.

 

 

STO LAT !!!

ZDROWIA, SZCZĘŚCIA, POMYŚLNOŚCI,

NIECH OD DZISIAJ  RADOŚĆ GOŚCI.

LODÓW, CIASTEK I SŁODYCZY,

TEGO GRUPA SŁONECZEK WOJTUSIOWI ŻYCZY !

 

Szanowni Rodzice!

Działania edukacyjne minionego tygodnia prowadziły do poznawania sposobów spędzania wolnego czasu. Zapoznaliśmy się z określeniem hobby. Omawialiśmy czynności, których wykonywanie sprawia radość, daje odprężenie i zapewnia relaks, a także dzięki którym dowiadujemy się więcej o otaczającym nas świecie, zdobywamy nowe umiejętności.

Poznaliśmy kolejną wartość – pomysłowość. W ciągu całego tygodnia szukaliśmy ciekawych pomysłów i rozwiązań w różnych dziedzinach: kultury, sztuki, sportu itp.

Przypomnieliśmy sobie zasady korzystania z Internetu przez dzieci oraz właściwego zachowania się w kinie i teatrze. Czytaliśmy globalnie wyraz ekran, szukaliśmy głoski e. Klasyfikowaliśmy obiekty, tworzyliśmy kolekcje, przeliczaliśmy przedmioty, poznaliśmy liczbę 3.

Śpiewaliśmy piosenki, bawiliśmy się w echo rytmiczne, przypomnieliśmy sobie budowę piosenki: zwrotki i refren. Wykonaliśmy prace plastyczne, wykorzystując różne techniki plastyczne („Chmurka” – kolaż, „Kolory jesieni – malowanie farbami). Graliśmy w gry planszowe.

W przyszłym tygodniu będziemy kontynuować tę samą tematykę, chcemy jeszcze dokładniej poznać nasze zainteresowania i talenty. W związku z tym proszę o przesłanie na grupowy mail  prezentacji zainteresowań i talentów dziecka.

Propozycje zabaw i form spędzania czasu w gronie rodzinnym:

 • Rozmowy o tym, co wydarzyło się w przedszkolu, o rodzajach hobby, zainteresowaniach dzieci i dorosłych, różnicach w tych zainteresowaniach oraz możliwościach ich realizacji.

 • Zabawy w dzielenie wyrazów na sylaby, składanie sylab w wyraz (analiza i synteza); odszukiwanie znanych wyrazów – mama, las, tata, igła, Polska, godło, flaga, ekran w różnych tekstach – gazetach, książkach itp.; podawanie wyrazów rozpoczynających się głoskami: m, l, t, i, d, e.

 • Przeliczanie przedmiotów według określonych cech, koloru, wielkości itp.; utrwalanie liczebników 1, 2, 3, np. w trakcie pobytu w parku czy na placu zabaw z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.

 • Doliczanie i odliczanie przedmiotów, zabawek, podawanie wyniku dodawania i odejmowania.

 • Kontynuowanie zabaw z rytmami, układanie rytmów, przekładanie ich na ruch itp.

 • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek.

 • Szukanie możliwości rozwijania zainteresowań dzieci, ich talentów poprzez udział w różnych zajęciach, oglądanie albumów, zdjęć, książek o wybranej tematyce, dzieł sztuki, słuchanie muzyki, korzystanie z Internetu jako źródła pomysłów na kreatywne zabawy z dzieckiem itp.

 • Aktywny wypoczynek – spacery, zabawy na świeżym powietrzu.

 

AKTYWNOŚĆ SŁONECZEK W PRZEDSZKOLU

Muzykujemy i tworzymy literę „E” z różnych materiałów.

 

 

Mówiliśmy o jednym z  żywiołów: wodzie (cd.). Tym razem wykonaliśmy pracę plastyczną „Chmurka”.

 

 

 

NASZE HOBBY

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Szanowni Rodzice!

W minionym tygodniu kontynuowaliśmy rozmowy o miłości do ojczyzny.

Dzieci: – poznały historię powstania państwa oraz jego pierwszego władcę – Mieszka  I

– wysłuchały legendy o białym orle

– przypomniały sobie jak wyglądają symbole narodowe, godło, hymn, flaga

– przypomniały sobie jak należy się zachować podczas śpiewania hymnu narodowego

– przyglądaliśmy się Warszawie, jej zabytkom,

– wymienialiśmy miejsca, które znamy, w których dzieci były

– poznaliśmy starą i nowoczesną Warszawę z drapaczami chmur, metrem.

– poznaliśmy sławnych Polaków: Jana Matejkę i jego obrazy

– Fryderyka Chopina i jego mazurka

– Mikołaja Kopernika (przy okazji obserwowaliśmy niebo)

– Kamila Stocha (nieobca nam była rozgrzewka)

– rozmawialiśmy o Janie Pawle II

– poznaliśmy mapę Polski

– śpiewaliśmy piosenkę o Polsce

Czytaliśmy globalnie wyrazy: godło, flaga, Polska.

Propozycje zabaw i form spędzania czasu w gronie rodzinnym:

 • Rozmowy o tym, co wydarzyło się w przedszkolu, o nowoczesnych postawach patriotycznych, Polsce, znanych Polakach i ich dokonaniach.
 • Zabawy w dzielenie wyrazów na sylaby, składanie sylab w wyraz (analiza i synteza); odszukiwanie znanych wyrazów – mama, las, tata, igła, Polska, godło, flaga w różnych tekstach, podawanie wyrazów rozpoczynających się głoskami: m, l, t, i, d.
 • Przeliczanie przedmiotów, segregowanie przedmiotów według określonych cech: koloru, wielkości itp.
 • Doliczanie i odliczanie przedmiotów, zabawek, podawanie wyniku dodawania i odejmowania.
 • Kontynuowanie zabaw z rytmami, układanie rytmów, przekładanie ich na ruch itp.
 • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek
 • Aktywny wypoczynek w miarę sprzyjającej pogody – spacery, zabawy na świeżym powietrzu.

 

AKTYWNOŚĆ SŁONECZEK W PRZEDSZKOLU

Słoneczka uczciły Dzień Niepodległości odśpiewaniem hymnu narodowego.

 

 

Polska – nasz dom

 

Mówiliśmy o jednym z  żywiołów: wodzie. Wykonaliśmy pracę plastyczną „Kropelka”.

 

 

Nasza wesoła zabawa

 

 

MIŁO SPĘDZAMY CZAS Z RODZINĄ

W ramach cyklu „Dzieci uczą rodziców”, tematem 1 lekcji był „Młody Patriota”.

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————-

 

#DzieciUcząRodziców 2020/2021

Nasze Przedszkole bierze udział już w kolejnej, II edycji Ogólnopolskiego Programu pt. Dzieci Uczą Rodziców (szczegóły na stronie https://edu.crl.org.pl/ ) Raz w miesiącu będziemy otrzymywać materiały do nauki z dziećmi pod okiem wychowawców, by później mogły zdobytą wiedzą podzielić się ze swoimi domownikami. Życzymy udanej współpracy!

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Drodzy Rodzice!

Mamy wspólną sprawę.

Nowe  miejsce do zabaw i rekreacji dla naszych dzieci. Nowoczesny PLAC ZABAW przy ul. Czempiela. Podpisujemy się pod projektem i gorąco zachęcamy do zagłosowania w terminie 3 – 15.11.2020r. godz.24:00

https://bo.chorzow.eu/szczegoly-projektu-2021-1400794705-1400795325-c28e82578e1c2e8469bc98a48fcac6bd.html

Link do głosowania:

https://bo.chorzow.eu/glosowanie-2021/glosowanie.php

 

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Szanowni Rodzice!

W minionym tygodniu rozmawialiśmy o miłości do ojczyzny w kontekście lokalnym – naszej miejscowości i regionu. Omawialiśmy sposoby budowania domów, porównywaliśmy domy wiejskie i miejskie dawniej i dziś; przypomnieliśmy sobie adresy oraz zasady podawania ich obcym osobom. Rozmawialiśmy na temat lokalnych urzędów oraz miejsc użyteczności publicznej, zadaniami ludzi, którzy w nich pracują. Dzieci poznały kilka strojów i tańców ludowych z różnych regionów Polski.

Wspólnie obserwowaliśmy przyrodę w ogrodzie przedszkolnym.

Dzieci poznały głoskę d. Wyszukiwały ją w podanych wyrazach. Czytały globalnie wyraz dom. Przeliczały elementy, dodawały je i odejmowały. Grały w gry dydaktyczne.

Bawiły się przy melodii walczyka, poleczki i krakowiaka, nauczyliśmy się śląskich zabaw i tańców: „Miotlarz” i „Koziorajka”. Dzieci wykonały pracę plastyczną:  „Strój ludowy mojego regionu”.

Propozycje zabaw i form spędzania czasu w gronie rodzinnym:

 • Rozmowy o tym, co wydarzyło się w przedszkolu, o nowoczesnych postawach patriotycznych, Polsce, znanych Polakach i ich dokonaniach.
 • Zabawy w dzielenie wyrazów na sylaby, składanie sylab w wyraz (analiza i synteza); odszukiwanie znanych wyrazów – mama, las, tata, igła w różnych tekstach, podawanie wyrazów rozpoczynających się głoskami: m, l, t, i, d.
 • Przeliczanie przedmiotów, według określonych cech, koloru, wielkości itp., np. w trakcie pobytu w parku, czy na placu zabaw z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.
 • Doliczanie i odliczanie przedmiotów, zabawek, podawanie wyniku dodawania i odejmowania.
 • Kontynuowanie zabaw z rytmami, układanie rytmów, przekładanie ich na ruch itp.
 • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek.
 • Aktywny wypoczynek w miarę sprzyjającej pogody – spacery, zabawy na świeżym powietrzu.

AKTYWNOŚĆ SŁONECZEK W PRZEDSZKOLU

ZABAWY CHUSTĄ ANIMACYJNĄ

 

 

TANIEC „MIOTLARZ” W NASZYM WYKONANIU

 

CZAS SPĘDZONY Z RODZINĄ

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Szanowni Rodzice!

W tym tygodniu kontynuowaliśmy rozmowy na temat pracowitości. Skoncentrowaliśmy na przygotowaniach człowieka do zimy – sposobach przetwarzania i przechowywania owoców, warzyw, grzybów i innych darów jesieni.

Wspólnie obserwowaliśmy przyrodę w ogrodzie przedszkolnym.

Przedszkolaki poznały głoskę i. Wyszukiwały głoski w wyrazach o nazwach przedmiotów. Czytały globalnie wyraz igła. Przeliczały elementy w zbiorach, dodawały je i odejmowały. Poznały liczbę 2.

Wspólnie graliśmy w gry dydaktyczne, dzieci uczestniczyły w zabawach muzyczno-ruchowych.

Bawiliśmy się figurami geometrycznymi. W zabawie korzystaliśmy z „Magicznego pudełka”.

Dzieci wykonały prace plastyczne: „Czarodziejskie figury” „Jesienne leśnodinozaury”.

Śpiewaliśmy piosenki „Zielony ogórek”, „Przedszkolna orkiestra”.

Propozycje zabaw i form spędzania czasu w gronie rodzinnym:

 • Rozmowy o tym, co wydarzyło się w przedszkolu, o zmianach zachodzących w przyrodzie.
 • Zabawy w dzielenie wyrazów na sylaby, składanie sylab w wyraz (analiza i synteza); odszukiwanie znanych wyrazów – mama, las, tata, igła w różnych tekstach; podawanie wyrazów rozpoczynających się głoskami: m, l, t, i.
 • Przeliczanie przedmiotów, segregowanie przedmiotów według określonych cech: koloru, wielkości.
 • Kontynuowanie zabaw z rytmami, układanie rytmów, przekładanie ich na ruch itp.
 • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek
 • Aktywny wypoczynek – spacery, zabawy na świeżym powietrzu, jazda na rowerze, rolkach w miarę sprzyjających warunków pogodowych.

 

AKTYWNOŚĆ SŁONECZEK W PRZEDSZKOLU.

MAGICZNE PUDEŁKO

W tym tygodniu Słoneczka rozwijały myślenie przestrzenne. Magiczne pudełko to gra edukacyjna, która zachwyca małego odkrywcę. Zabawa w odkrywcę wymaga niezwykłej koncentracji tak, aby odnaleźć każdy szczegół magicznego przedmiotu. Dzieci odgadywały jaki przedmiot znajduje się wewnątrz pudełka. Tym razem były to figury geometryczne. Zabawa polegała na wyciąganiu kolejnych figur geometrycznych z pudełka i nazywaniu ich. Nurkowanie ręką w pudełku i wyciąganie figur geometrycznych jest bardzo atrakcyjną zabawą i przy okazji rozwija mowę. Przed umieszczeniem figur w pudełku przypomnieliśmy sobie jak wygląda koło, trójkąt, prostokąt i kwadrat, czym się różnią i w jaki sposób możemy poprzez dotyk nauczyć się rozpoznawania ich.

 

 

ZABAWY FIGURAMI

 

 

DZIEŃ DYNI

30.11.2020r. obchodziliśmy Dzień dyni. Przypomnieliśmy sobie: Co to jest dynia?  Co można z niej zrobić? Wykonaliśmy pracę plastyczną.

 

 

MUZYKUJEMY

 

 

JESIENNY WITRAŻ

 

 

CZAS SPĘDZONY Z RODZINĄ

———————————————————————————————————————————————————————————————

Szanowni Rodzice!

W tym tygodniu rozmawialiśmy o pracowitości, w tym pracowitości zwierząt. Poznawaliśmy cechy różnych owoców: kolor, zastosowanie. Dowiedzieliśmy się też, jak są zbudowane niektóre owoce i grzyby. Obserwowaliśmy przyrodę w ogrodzie przedszkolnym. Wykonaliśmy pracę plastyczną: „Koszyk pełen warzyw”.

Dzieci poznały głoskę t. wyszukiwały ją w podanych wyrazach i nazwach przedmiotów. Czytały globalnie wyraz tata. Przeliczały elementy w zbiorach i odnajdywały zbiory 1-, 2-elementowe i większe.

Przedszkolaki grały w gry dydaktyczne, śpiewały piosenkę „Przedszkolna orkiestra”, grały na instrumentach muzycznych do w/w piosenki, uczestniczyły w zabawach muzyczno-ruchowych,

Propozycje zabaw i form spędzania czasu w gronie rodzinnym:

 • Rozmowy o tym, co wydarzyło się w przedszkolu, o jesieni i zmianach zachodzących w przyrodzie.
 • Zabawy w dzielenie wyrazów na sylaby, składanie sylab w wyraz (analiza i synteza); odszukiwanie znanych wyrazów: mama, las, tata w różnych tekstach, podawanie wyrazów rozpoczynających się głoskami: m, l, t.
 • Przeliczanie przedmiotów, segregowanie ich według określonych cech: koloru, wielkości itp.
 • Kontynuowanie zabaw z rytmami, układanie rytmów, przekładanie ich na ruch itp.
 • Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek
 • Aktywny wypoczynek – spacery, zabawy na świeżym powietrzu, jazda na rowerze, rolkach w miarę sprzyjających warunków pogodowych.

AKTYWNOŚĆ SŁONECZEK W PRZEDSZKOLU