Przedszkole 20 w Chorzowie


Rekrutacja

Email
 GODZINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW


06.03 (wt.) 900 - 1430

07.03 (śr.) 900 - 1500

08.03 (czw.) 900 - 1500

09.03 (pt.) 900 - 1500

12.03 (pn.) 900 - 1500

13.03 (wt.) 900 - 1500

14.03 (śr.) 900 - 1500

15.03 (czw .) 900 - 1500

16.03 (pt.) 900 - 1500

19.03 (pn.) 900 - 1500

20.03 (wt.) 900 - 1400

 

Rekrutacja do Przedszkola nr 20 w Chorzowie

Informacje ogólne

Zapisy w formie elektronicznej do przedszkola/oddziału zerowego będą trwały od 6 marca do 20 marca 2018r.
Otwarcie systemu elektronicznego dla rodzica/ opiekuna prawnego nastąpi 6 marca br. od godz. 9.00.
Można wybrać maksymalnie trzy placówki, pamiętając że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Formularz elektroniczny należy wypełnić w systemie i wydrukować. Wydrukowany wniosek wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza). Aby zalogować się do systemu rekrutacyjnego należy wejść na stronę:

www.chorzow.przedszkola.vnabor.pl

Wniosek może być przyjęty przez komisję rekrutacyjną tylko przy wyrażeniu woli przez oboje rodziców/ opiekunów prawnych (wniosek zatem musi być podpisany przez obojga rodziców).

Wniosek prawidłowo wypełniony podlega weryfikacji podanych danych.
W przypadku wystąpienia wątpliwości rodzic zostaje poinformowany od razu w trakcie składania
wniosku lub telefonicznie.

 

Kryteria rekrutacji

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (  Dz. U. z 2017r., poz.59)

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole/oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w Uchwale Nr XXXIII/604/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 marca 2017r. o  zmianie uchwały Nr XXXII/593/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 lutego 2017r.  http://www.bip.chorzow.eu/add_www/file/uchwala_604.pdf w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów.

Terminy rekrutacji

Załącznik

do Zarządzenia Nr OR.24.2018

Prezydenta Miasta Chorzów

z dnia 25 stycznia.2018r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Chorzów
na rok szkolny 2018/2019

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 06.03.2018, godz.9.00

do 20.03.2018, godz.15.00

od 25.04.2018, godz. 9.00

do 07.05.2018, godz.15.00

2

Weryfikacja w systemie w Przedszkolu pierwszego wyboru przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 06.03.2018, godz. 9.00

do 22.03.2018, godz. 15.00

od 25.04.2018, godz. 9.00

do 08.05.2018, godz. 15.00

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

10.04.2018, godz. 9.00

 

16.05.2018, godz. 9.00

 

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 10.04.2018, od godz. 9.00 do 17.04.2018, do godz. 15.00

od 16.05.2018, od godz. 9.00 do 22.05.2018, do godz. 15.00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

20.04.2018, godz. 9.00

25.05.2018, godz. 9.00

 

Informacje dotyczące rekrutacji do klas I szkół podstawowych znajdą Państwo na stronie:
http://www.chorzow.eu/dla-mieszkanca/2012-04-26-13-20-26/inne.html