Rekrutacja do Przedszkola nr 20

w Chorzowie

na rok szkolny 2021/2022

Zamieszczamy poniżej link, w którym zawarte są informacje dotyczące tegorocznej rekrutacji:

Urząd Miasta Chorzów | Chorzów wprawia w ruch (chorzow.eu)

Aby zalogować się do systemu rekrutacyjnego należy wejść na stronę:

https://chorzow.formico.pl

Terminarz

Data Zdarzenie

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 2021/2022

18.02.2021r.
godz. 8:00
12.03.2021r.
godz. 15:00

Publikacja ofert przedszkoli/oddziałów przedszkolnych

01.03.2021r.
godz. 8:00

Otwarcie strony dla rodziców/rejestracja kandydatów

12.03.2021r.
godz. 15:00

Zakończenie etapu wprowadzania wniosków przez rodziców- zamknięcie w systemie etapu wprowadzania wniosków na stronie dla rodziców

31.03.2021r.
godz. 8:00
15.04.2021r.
godz. 15:00

Publikacja list zakwalifikowanych/Zdalne potwierdzanie przez rodziców woli przyjęcia w placówce zakwalifikowania

16.04.2021
godz. 9:00

Publikacja listy kandydatów przyjętych – otwarcie strony dla rodziców

Rekrutacja uzupełniająca

31.05.2021r.
godz. 8:00
07.06.2021r.
godz. 15:00

Rekrutacja uzupełniająca- Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – otwarcie systemu dla rodziców

17.06.2021r.
godz. 9:00

Rekrutacja uzupełniająca- Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych- otwarcie strony dla rodziców

17.06.2021r.
godz. 9:00
24.06.2021r.
godz. 15:00

Rekrutacja uzupełniająca- Zdalne potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia w placówce zakwalifikowania

25.06.2021r.
godz. 9:00

Rekrutacja uzupełniająca- Publikacja listy kandydatów przyjętych – otwarcie strony dla rodziców

31.08.2021r.
godz. 8:00
31.08.2021r.
godz. 15:00

Aktualizacja danych

Zamieszczamy również adres strony, dotyczącej pomocy dla dzieci i uczniów – kształcenie specjalne, dowóz i zwrot kosztów, pomoc pp:  https://mieszkancy.chorzow.eu/article/pomoc-dla-dzieci-1

18.05.2020r.

OGŁOSZENIE

Osoby, które otrzymały informację o przyjęciu dziecka do naszego przedszkola oraz potwierdziły wolę uczęszczania, proszone są o zapoznanie, wypełnienie i dostarczenie poniżej zamieszonych dokumentów do budynku głównego przy ul. Czempiela 49 w Chorzowie:

Załącznik nr 1 do Regulaminu(1)

Załącznik nr 1a

Statut Przedszkola: http://przedszkole20.bip.chorzow.eu/index.php?kat=116012724844099168

Regulamin odpłatności w zakładce -> dla Rodziców

Informujemy iż na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 25 marca 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVIN-19, listy osób PRZYJĘTYCH oraz NIEPRZYJĘTYCH w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola nr 20 w Chorzowie na rok szkolny …………………. podajemy do publicznej wiadomości także na stronie internetowej naszej placówki: