Rekrutacja do Przedszkola nr 20

w Chorzowie

na rok szkolny 2022/2023

ZAPRASZAMY W PIERWSZYM KWARTALE NOWEGO ROKU

23.06.2021r.

OGŁOSZENIE

Osoby, które otrzymały informację o przyjęciu dziecka do naszego przedszkola oraz potwierdziły wolę uczęszczania, proszone są o zapoznanie, wypełnienie i dostarczenie poniżej zamieszonych dokumentów do budynku głównego przy ul. Czempiela 49 w Chorzowie:

Załącznik nr 1 do Regulaminu(1)

Załącznik-nr-1a.OsobyUpowaznione

Statut Przedszkola: http://przedszkole20.bip.chorzow.eu/index.php?kat=116012724844099168

Regulamin odpłatności w zakładce -> dla Rodziców

Informujemy iż na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 25 marca 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVIN-19, listy osób PRZYJĘTYCH oraz NIEPRZYJĘTYCH w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola nr 20 w Chorzowie na rok szkolny podajemy do publicznej wiadomości także na stronie internetowej naszej placówki: