Przedszkole 20 w Chorzowie


Witamy na stronie internetowej Przedszkola nr 20 w Chorzowie

Email
alt  

Nasze przedszkole jest instytucją prorodzinną, ukierunkowaną na potrzeby dziecka, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości w dobrych relacjach z rówieśnikami i dorosłymi. Przedszkole nr 20 jest placówką nowoczesną, przyjazną, innowacyjną przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole.
Rodzice są współautorami życia przedszkola.


Zapraszam serdecznie
Dyrektor - Lidia Ciborska

Z 1% Państwa podatku poprzez Stowarzyszenie
Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom 
"Przyjazna Szkoła" z siedzibą w Mysłowicach
otrzymaliśmy kwotę 1474,10 zł.
Kwota ta została wydatkowana na zakup dywanu
oraz na upominki do lotyryjnki fantowej
organizowanej podczas Pikniku Rodzinnego.